Ocena funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych
author Jonas, Krzysztof

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce - stan aktualny i perspektywy zmian
author Jonas, Krzysztof

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością usług na rynku otwartych funduszy emerytalnych /
author Olejnik, Iwona.

Series: Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce 1641-2168 Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 54 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

System ubezpieczeń społecznych zagadnienia podstawowe 
red. Szpor, Grażyna

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Znaczenie produktu dla konsumenta funduszy emerytalnych /
author Rudzewicz, Adam.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie ceny na rynku usług finansowych - fundusze
author Rudzewicz, Adam

Series: Marketing i Rynek nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstrukcje prawa emerytalnego
red. Bińczycka-Majewska, Teresa

Publication year: 2004 Call number: [364.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Składki na ubezpieczenie emerytalne konstrukcja i charakter prawny 
author Wantoch-Rekowski, Jacek

Publication year: 2005 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki rozwoju polskiego rynku kapitałowego
author Ciejpa-Znamirowski, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy Unii Europejskiej
author Oręziak, Leokadia.

Publication year: 1999 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko '01
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybór funduszu emerytalnego jako przykład zagadnienia ograniczonej racjonalności /
author Sosnowska, Honorata.

Series: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Zeszyt [Szkoła Główna Handlowa] 8/2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek otwartych funduszy emerytalnych w Polsce i
author Olejnik, Iwona

Series: Zeszyty Naukowe Nr 7 Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kalkulacja wartości końcowej funduszu emerytalnego /
author Błaszyk, Iwona.

Series: Prace z ekonometrii finansowej Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 18 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyczne systemy finansów
author Marecka, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rentowność funduszy emerytalnych
author Rudzewicz, Adam

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8 (715) sierpień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ systemu emerytalnego na gospodarkę
author Stańko, Dariusz

Series: Studia Ekonomiczne nr 3 (LXVI) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia /  
red. naukowy Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kierunki kształtowania przewagi konkurencyjnej powszechnych towarzystw emerytalnych /
author Czuba, Michał.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 14/2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki finansowe w warunkach kryzysu
red. Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Otwarte fundusze emerytalne w Polsce analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz 
red. naukowa Chybalski, Filip

Publication year: 2009 Call number: [364.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek
red. naukowa Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Instytucje i rynki finansowe
author Gruszecki, Tomasz

Publication year: 1998 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych
red. Nowak, Edward

Publication year: 1998 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i ubezpieczenia Prace Naukowe AE Wrocław nr 899 Materiały konferencyjne 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2001 Call number: [336] Series: Finanse, bankowość i ubezpieczenia Tom 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagadnienia prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego /
red. Borodo, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [364.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych
 

Series: Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych istota - uwarunkowania - instrumenty 
author Czerwińska, Teresa Tatiana

Publication year: 2009 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 22/2011 /
red. Wilk, Kazimiera

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze inwestycyjne i emerytalne : komentarz do ustawy o funduszach inwestycyjnych,ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych /  
autor Chróścicki, Andrzej.

Publication year: 1998 Call number: [347.764] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny a transformacja sektora
author Dąbrowska, Katarzyna

Publication year: 2001 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pośrednictwo finansowe w Polsce
red. Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2009 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 20/2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : Ubezpieczenia / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 175 
red. naukowy Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzyzakładowe pracownicze programy emerytalne pracownicze fundusze emerytalne w III filarze 
author Bagiński, Leszek

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: