Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z
author Sekita, Jarosław

Publication year: 2011 Call number: [336.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kapitalizacja i renty w aspekcie ubezpieczeń metody i zadania Statystyka ubezpieczeniowa 
red. Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2001 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System ubezpieczeń społecznych zagadnienia podstawowe 
red. Szpor, Grażyna

Publication year: 2007 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej ok 
author Grysa, Krzysztof

Publication year: 1997 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka akturialna teoria i praktyka 
red. Ostasiewicz, Walenty

Publication year: 2008 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak korzystać ze świadczeń społecznych w UE koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego 
author Rotkiewicz, Marek

Publication year: 2006 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo do renty socjalnej osób całkowicie niezdolnych
author Dral, Antoni

Series: Administracja - Teoria, Dydaktyka, Praktyka nr 1 (18) / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Renta ekonomiczna a przewaga konkurencyjna
author Światowiec-Szczepańska, Justyna.

Series: Ekonomista nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy finansowania rent i emerytur
author Smolaga, Lech

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wstęp do arytmetyki finansowej
author Lis, Wojciech M.

Publication year: 2002 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywne poszukiwanie renty : teoria, przykłady historyczne, przejawy w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiatych : Monografie i Opracowania 501 /  
author Sztaba, Sławomir

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2006 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech
author Jodkowska, Lilianna

Publication year: 2009 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2010 Call number: [364.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania psychospołeczne osób pobierających
author Gąszczak, Roman

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne problemy prewencji rentowej
author Wieczorek, Mariusz

Series: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej koordynacja świadczeń 
author Dzienisiuk, Dorota

Publication year: 2004 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego : tom 1 / 
author Jędrasik-Jankowska, Inetta.

Publication year: 2006 Call number: [364.3] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Matematyka w ubezpieczeniach na życie /
author Matłoka, Marian.

Publication year: 1997 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do mikroekonomii
author Rekowski, Marek.

Publication year: 2001 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przepływy międzygałęziowe i podział rent w sektorze
author Czyżewski, Bazyli

Series: Ekonomista nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

I Filar podstawowe zagadnienia z zakresu zaopatrzenia 
author Kobierska, Alina

Publication year: 2003 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego : tom 2 /  
author Jędrasik-Jankowska, Inetta.

Publication year: 2006 Call number: [364.3] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego /
author Jędrasik-Jankowska, Inetta.

Publication year: 2007 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zobowiązania zarys wykładu 
author Czachórski, Witold

Publication year: 2007 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach /
author Bień, Andrzej

Publication year: 2002 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia w teorii i praktyce System ubezpieczeń społecznych 
author Garbiec, Roman

Publication year: 2004 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kalkulacja pieniądza na rynkach finansowych stopy procentowe-kalkulacja wartości pieniądza w 
author Sołtysiak, Mirosław

Publication year: 2007 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywne rachunki w zarządzaniu i bankowości
author Roszczynialski, Włodzimierz

Publication year: 2011 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia społeczne z perspektywy państwa oraz
author Kuzińska, Hanna

Series: Master of Business Administration nr 5 (112) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego /
author Jędrasik-Jankowska, Inetta.

Publication year: 2009 Call number: [364.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zobowiązania : część szczegółowa / 
author Radwański, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podatki dochodowe w praktyce : z suplementem elektronicznym / 
author Januczkowicz, Krzysztof.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: