Bałtyckie i wschodnie pogranicze Unii Europejskiej wybrane zagadnienia Baltic and Eastern borderland of the European Union 
red. naukowa Teichmann, Eufemia

Publication year: 2008 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka handlowa kraju goszczącego a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych /
author Nowara, Wanda.

Series: Teoria i praktyka współczesnej polityki handlu międzynarodowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 63 92005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna gospodarka światowa
red. Kisiel-Łowczyc, Anna Barbara

Publication year: 2000 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
author Budnikowski, Adam.

Publication year: 2006 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koniec globalizacji czego nauczył nas wielki kryzys? 
author James, Harold

Publication year: 2010 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys ekonomii międzynarodowej
author Świerkocki, Janusz

Publication year: 2011 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu międzynarodowych stosunków Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 634 
red. naukowy Szpak, Jan

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków
author Kłosiński, Kazimierz Albin

Publication year: 2006 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
red. naukowa Rymarczyk, Jan

Publication year: 2010 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Struktury i strategie w handlu
author Szulce, Halina.

Publication year: 1998 Call number: [339.13] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Unia Europejska - ekonomiczne mechanizmy integracji
author Grabowski, Tadeusz

Publication year: 2002 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka handlowa UE w świetle regulacji GATT/WTO /
author Domiter, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(5) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : handel, czynniki produkcji, globalizacja : Materiały Dydaktyczne AE Poznań Nr 209 /  
author Mińska-Struzik, Ewa.

Publication year: 2007 Call number: [339.9] Series: Materiały Dydaktyczne [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 209 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym
red. Rymarczyk, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [339.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Graniczna obsługa ruchu osobowego i towarowego w wybrane aspekty 
author Maksimczuk, Aleksander

Publication year: 2008 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka Handlowa Unii Europejskiej w dziedzinie
author Szypulewska-Porczyńska, Alina.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 3 (196) maj/czerwiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle Prace Naukowe nr 1194 Akademii Ekonomicznej im. 
author Domiter, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
author Jantoń-Drozdowska, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia Europejska organizacja, funkcjonowanie, korzyści 
red. naukowa Duczkowska-Piasecka, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

International Economics Theory and Policy 
author Krugman, Paul R.

Publication year: 2009 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego międzynarodowy handel 
author Ludwikowski, Rett R.

Publication year: 1996 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej
author Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prace z zakresu handlu zagranicznego Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 662 
red. naukowy Dach, Zofia

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska polityka transportu morskiego w dobie integracji z Unią Europejską
author Plewiński, Leszek

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze zarys teorii i polityki handlowej 
author Guzek, Marian

Publication year: 2006 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia Europejska : podręcznik akademicki /  
 

Publication year: 2002 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Protekcjonistyczne i liberalne tendencje w polityce
author Rymarczyk, Jerzy

Publication year: 1996 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce
red. naukowy Żukrowska, Katarzyna

Publication year: 2007 Call number: [339.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja europejska / Seria akademicka 
author Barcz, Jan

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna gospodarka światowa
red. Kisiel-Łowczyc, Anna Barbara

Publication year: 2000 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
red. naukowa Rymarczyk, Jan

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 1 (45) 2010 /  
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 1(45) / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze zarys teorii i polityki handlowej 
author Guzek, Marian

Publication year: 2001 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie prokonkurencyjne w przemyśle
red. Wysokińska, Zofia

Publication year: 2005 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka handlowa mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe 
author Michałek, Jan

Publication year: 2002 Call number: [339.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wspólna polityka handlowa i miejsce Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym /
author Stawarska, Renata.

Series: Teoria i praktyka współczesnej polityki handlu międzynarodowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 63 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: