Znaczenie logistyki miejskiej w kształtowaniu struktury przestrzenno-funkcjonalnej współczesnych miast /
author Tundys, Blanka.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji
red. Klasik, Andrzej

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Metody i etapy kształtowania strategii tożsamości miasta
author Stanowicka-Traczyk, Agnieszka

Series: Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcje administracyjne w strukturze gospodarczej miast średnich i dużych /
author Budner, Waldemar.

Series: Wybrane strategie rozwoju miast Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 273 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka miejska koncepcje, systemy, rozwiązania 
author Tundys, Blanka

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagrożenie funkcjonowania miasta jako zbiorowości społeczno-przestrzennej : przypadek miasta postsocjalistycznego /  
author Karwińska, Anna.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 4 / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Typologia miast polskich w latach 1992-1997 na podstawie czynników potencjału umiędzynarodowienia /
author Komorowski, Józef W.

Series: Prace z gospodarki przestrzennej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 14 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rewitalizacja miast w Polsce
author Siemiński, Waldemar

Publication year: 2009 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia ekonomiczna współczesne zjawiska i procesy 
author Budner, Waldemar W.

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską
red. naukowy Słodczyk, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy statusu prawnego jednostek
author Wierzbica, Anna

Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich
author Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2002 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu gospodarki regionalnej Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 645 
red. naukowy Szymla, Zygmunt

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i Prace Naukowe AE Katowice 
author Szołtysek, Jacek

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy logistyki miejskiej
author Szołtysek, Jacek

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach
red. Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura funkcjonalna małych miast
red. Marszał, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finansowe instrumenty oddziaływania samorządu
author Denek, Emilia

Series: Współczesne problemy badawcze finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka wspierania rozwoju sektora kreatywnego w Sektor kreatywny w poznańskim obszarze 
author Stryjakiewicz, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informacja w polityce gospodarczej miasta /
author Michalik, Rafał.

Series: Polityka społeczna i gospodarcza Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 1 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanizmy i uwarunkowania budowania
author Słodczyk, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony
red. Słodczyk, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polskie transgranicza
red. Kurcz, Zbigniew

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wdrażanie strategii rozwoju miasta Prace Naukowe AE Katowice 
red. Czornik, Małgorzata

Publication year: 2003 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Promocja gminy, miasta i regionu w kontekście techniki przygotowania materiałów promocyjnych i zasady obsługi inwestorów 
red. naukowy Bąk, Mieczysław

Publication year: 2006 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy społeczno-gospodarcze w Polsce w końcu XX
red. Parysek, Jerzy J.

Publication year: 2000 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szata informacyjna miasta
red. Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika i zarządzanie miastem
red. Brol, Ryszard

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Procesy i kierunki przemian w gospodarce, księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. 
red. Bucka, Maria

Publication year: 2005 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miasto jako kategoria socjologiczna : mity i rzeczywistość /  
author Lipski, Aleksander.

Series: Polityka społeczna i gospodarcza Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 1 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miasto a człowiek i jego potrzeby /
author Sowińska, Anna.

Series: Polityka społeczna i gospodarcza Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 1 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie racjonalność a etyczność organizacja i jednostka w nieprzewidywalnym 
author Kopel, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przestrzenią miejską /
author Biłozor, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wrocław - miasto inteligentne /
author Wasilewska, Kinga.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski 
red. naukowa Czachór, Zbigniew

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prace z zakresu handlu i istytucji rynkowych Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 664 
red. naukowy Bywalec, Czesław

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja - kontekst regionalny : rola dużych miast /  
author Bocian, Andrzej F.

Series: Optimum nr 4(28) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: