Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna w procesie integracji europejskiej
author Jóskowiak, Kazimierz.

Series: Sprawy międzynarodowe nr 2 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 15/2010
red. naukowy Cieślak, Maria

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola euroregionów w procesie integracji europejskiej /
author Grzybowska, Agnieszka.

Series: Optimum nr 2 (30) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces tworzenia klastra
author Lis, Anna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozowju
author Drab-Kurowska, Anna

Publication year: 2010 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Likwidacja "Euroregionu Dobrawa" - ewenementem w
author Bednarski, Ryszard

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (44) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd w procesie rozwoju regionów Polski
red. naukowy Plawgo, Bogusław

Publication year: 2007 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euroregiony na pograniczu polsko-niemieckim
author Fiszer, Józef M.

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 4 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Euroregiony a integracja europejska wnioski dla Polski 
author Greta, Marianna.

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regiony przygraniczne w warunkach zewnętrznych
red. naukowy Sikorski, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euroregiony polski krok do integracji 
author Malendowski, Włodzimierz

Publication year: 2000 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polsko-niemiecka współpraca euroregionalna /
author Wałowski, Tomasz.

Series: Optimum nr 2(34) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna : problemy współpracy transgranicznej /  
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2003 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 967 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju
red. naukowa Kostka, Mestwin Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Euroregiony w Polsce
author Budzynowski, Jerzy

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza /
red. naukowy Winiarski, Bolesław

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Euroregiony mosty do Europy bez granic
red. Malendowski, Włodzimierz

Publication year: 2000 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń
red. Sługocki, Waldemar

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejska polityka regionalna
author Głąbicka, Katarzyna

Publication year: 2003 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Z prawnomiędzynarodowej problematyki współpracy transgranicznej samorządów polskich w ramach euroregionów /
author Gadkowski, Tadeusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 16/2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wydziału w Chorzowie,3/2002
red. naukowy Targosz-Stacharska, Jolanta

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Chorzowskie Studia Polityczne nr 2 rok 2009 
red. naukowy Wróbel, Sylwester

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chorzowskie Studia Polityczne nr 2 rok 2009 
red. naukowy Wróbel, Sylwester

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Z warsztatu badawczego Katedry Nauk Społecznych Rok 
 

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współpraca transgraniczna jako element współpracy europejskiej na przykładzie euroregionu karpackiego /
author Szczepańska, Beata.

Series: Optimum nr 4(24) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzyregionalna współpraca Polski z sąsiadami
author Ślusarczyk, Zenon

Series: Zeszyty Naukowe nr 4 (57) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 9/2011 
red. Jaworski, Jacek

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola turystyki w rozwiązywaniu problemów w euroregionach /
author Kotra, Kazimiera.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 3 / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy społeczno - gospodarcze regionów : IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa / 
red. Babis, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza /
red. Winiarski, Bolesław

Publication year: 2000 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo w turystyce : wybrane zagadnienia / 
 

Publication year: 2009 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w samorządzie terytorialnym /
Red. Kołomycew, Anna.

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

The Faces and Problems of Modern Europe : Case Studies / 
Oprac. Jeszka, Jan.

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza
author Winiarski, Bolesław

Publication year: 2001 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w okresie transformacji a zjednoczone Niemcy
author Puślecki, Zdzisław W.

Publication year: 1996 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka turystyczna /
 

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: