Dylematy demokracji i gospodarki współczesnej Europy
red. Andruszkiewicz, Iwetta

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w strukturach Unii Europejskiej doświadczenia, oczekiwania, wyzwania 
red. Marczewska-Rytko, Maria

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek pracy w Unii Europejskiej stan i perspektywy 
author Głąbicka, Katarzyna

Publication year: 1999 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i Prace Naukowe AE Katowice 
author Szołtysek, Jacek

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Cztery podstawowe wolności europejskiej integracji
author Wądołowska, Dorota

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka - nowe perspektywy po kryzysie
red. naukowa Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polski rynek pracy w warunkach integracji
red. naukowa Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2009 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praca cudzoziemców w Polsce aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe 
red. Jamroży, Marcin.

Publication year: 2009 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zasady niedyskryminacji a swobodny przepływ osób w
author Brzostowska, Katarzyna

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe przepływy siły roboczej w procesie
author Siek, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe przepływy siły roboczej we
author Siek, Elżbieta

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dojazdy do pracy w Polsce terytorialna identyfikacja przepływów ludności 
 

Publication year: 2010 Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stan negocjacji w dziedzinie swobodnego przepływu
author Augustyniak, Mariusz

Series: Unia Europejska - pytania i niewiadome Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Realizacja zasady swobody przepływu osób w ,,starych" krajach członkowskich w odniesieniu do Polaków po akcesji do Unii Europejskiej /
author Sulima, Elżbieta.

Series: Optimum nr 2(26) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe przepływy kapitału i siły roboczej
author Puchalska, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne uwarunkowania migracji
author Roszkowska, Sylwia.

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka - nowe perspektywy po kryzysie
red. naukowa Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2010 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy prawne polityk gospodarczych Unii Europejskiej na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
author Justyński, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska granica wschodnia w warunkach transformacji wybrane aspekty 
author Maksimczuk, Aleksander

Publication year: 2008 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany przepływów osób, towarów i usług pomiędzy
author Szczygieł, Sławomir

Series: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne i społeczne aspekty swobodnego przepływu osób w państwach Unii Europejskiej /
author Krawczyk, Sabina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 6 / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencja w prawie Unii Europejskiej
author Cackowska, Joanna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ unijnych funduszy strukturalnych oraz swobodnego przepływu osób na polski rynek pracy /
author Sobiech, Katarzyna.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejski rynek pracy
author Wach, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek pracy w Unii Europejskiej : stan i perspektywy 
author Głąbicka, Katarzyna

Publication year: 1999 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy logistyki miejskiej /
author Szołtysek, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [21.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty naukowe : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna : 3 (60) 2010 
 

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób a doświadczenia Niemiec
author Wojtan, Mariusz

Publication year: 2004 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka miasta /
author Szołtysek, Jacek

Publication year: 2016 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie transferów pieniężnych od emigrantów w obliczu wzrostu dynamiki międzynarodowych przepływów ludności /
author Stadnik, Aleksandra.

Series: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 126 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów /
 

Publication year: 2016 Series: Monografie, Studia, Rozprawy / Politechnika Świętokrzyska. Nauki Ekonomiczne - Politechnika Świętokrzyska M 78 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wybrane aspekty prawne migracji osób spoza Unii Europejskiej : uwagi na tle profesjonalnego uprawnienia sportu /  
author Bączyk, Jarosław.

Series: Chorzowskie Studia Polityczne Mniejszości narodowe a bezpieczeństwo państwa nr 10 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: