Unifikacja prawa znaków towarowych jako czynnik standaryzacji marki na Jednolitym Rynku Europejskim
author Sagan, Mariusz

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znak towarowy : Praktyczny poradnik dla przedsiębiorcy /  
autor Orżewski, Wojciech.

Publication year: 2005 Call number: [347.78] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w internecie /
autor Kondrat, Mariusz

Publication year: 2008 Call number: [347.78] Series: Monografie Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znak towarowy jako instrument ochrony konsumenta /
author Janczyk, Marek

Series: Ochrona prawna konsumenta w uregulowaniach publicznoprawnych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 263 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej
author Giliciński, Lech

Publication year: 1997 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unijne dyrektywy nowego podejści wspólnotowy znak 
author Marczak, Ryszard

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartości niematerialne i prawne ujmowanie i prezentacja 
red. naukowy Cebrowska, Teresa

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo własności intelektualnej : repetytorium /  
 

Publication year: 2008 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiary zrównoważonego rozwoju rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie 
author Janikowski, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Adresy internetowe : zagadnienia cywilnoprawne /  
autor Ożegalska-Trybalska, Justyna.

Publication year: 2003 Call number: [347.78] Series: Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 84 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona renomowanego znaku towarowego w prawie
author Gołębiowska, Anna

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oznakowanie CE - mity procesów oceny zgodności
author Wojciechowski, Piotr

Series: Zarządzanie jakością nr 1/2009 (15) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreowanie marki przewodnik dla menedżerów marki 
author Wheeler, Alina

Publication year: 2010 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie silną marką
red. naukowa Witek-Hajduk, Marzanna K.

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Poszukiwanie oszczędności w czasie współczesnego kryzysu gospodarczego na przykładzie optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem znaku towarowego przedsiębiorstwa /
author Bednarz, Joanna.

Series: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 180 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymagania prawne - przemysł spożywczy, branża
author Girgus, Agnieszka

Series: Zarządzanie jakością nr 2/2010 (20) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znak towarowy u progu epoki społeczeństwa
author Siudak, Jan

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fakultatywne znakowanie środków spożywczych jako
author Ucherek, Marzena

Series: Marketing i Rynek nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia zachowań konsumenckich
author Falkowski, Andrzej.

Publication year: 2009 Call number: [I] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody wyceny znaku towarowego : analiza porównawcza /  
author Jastrzębski, Jacek.

Series: Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 94 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Firma i jej ochrona
author Sitko, Joanna Jowita

Publication year: 2009 Call number: [347.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Eksportowa działalność małych i średnich od przygotowania do realizacji transakcji 
author Białecki, Klemens P.

Publication year: 2008 Call number: [339.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Własność intelektualna w przedsiębiorstwie : wybrane problemy prawne i ekonomiczne /  
 

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawo Internetu dla praktyków /
autor Golat, Rafał

Publication year: 2009 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejskie prawo upadłościowe komentarz 
red. Zedler, Feliks

Publication year: 2011 Call number: [347.7] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona własności intelektualnej : zarys problematyki /  
autor Kurzępa, Bolesław

Publication year: 2010 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaki towarowe
author Waliszko, Eugeniusz

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawne aspekty e-biznesu
red. Mendys, Wacław

Publication year: 2005 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dobra intelektualne : problemy międzynarodowej ochrony /  
autor Łukaszuk, Leonard

Publication year: 2009 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo własności intelektualnej /
redakcja Kostański, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [347.78] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu /  
 

Publication year: 2010 Call number: [347.78] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie marką /
author Mruk, Henryk.

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Nie tylko logotyp Wyróżnienie i przynależność w bizn 
author Nikodemska-Wołowik, Anna M.

Publication year: 2004 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona prawna oznaczeń geograficznych /
author Barańczyk, Izabela.

Publication year: 2008 Call number: [347.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaki na sprzedaż : w stronę integracyjnej teorii reklamy 
author Pitrus, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [11.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona znaków towarowych w Internecie
author Antoniuk, Jarosław R.

Publication year: 2006 Call number: [03.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaki towarowe
author Waliszko, Eugeniusz

Publication year: 2006 Call number: [03.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: