Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie /
Autor Białas, Andrzej.

Publication year: 2006 Call number: [004] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przewodnik audytora systemów informatycznych
author Molski, Marian

Publication year: 2007 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przewodnik audytora systemów informatycznych /
Autor Molski, Marian

Publication year: 2007 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu tom II 
red. Wawak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Project mamagement w czasach kryzysu /
red. naukowy Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy budowy i oprogramowania sieci typu Internet /
redaktor Grzywak, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [004.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy /
red. naukowy Ziemba, Ewa

Publication year: 2008 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym /
red. naukowa Staniec, Iwona.

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chmura obliczeniowa : rozwiązania dla biznesu /  
autor Mateos, Arthur.

Publication year: 2011 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologia informacyjna /
Autor Shim, Jae K.

Publication year: 1999 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona informacji w sieciach komputerowych /
 

Publication year: 2004 Call number: [004.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
red. naukowa Staniec, Iwona.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych płyta zawiera wzory pism 
author Fajgielski, Paweł

Publication year: 2010 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zintegrowane systemy zarządzania wspomaganie zarządzania systemami standardowymi 
author Łunarski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [658.56] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Internet w społeczeństwie informacyjnym /
red. Grzywak, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [004.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie informacyjne mediów /
Autor Gogołek, Włodzimierz

Publication year: 2005 Call number: [004.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci LAN : Ochrona cieci 802.11 - porady eksperta /  
 

Publication year: 2005 Call number: [004.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znormalizowane systemy zarządzania
red. naukowy Łańcucki, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja bezpieczeństwa informacji
author Pławiak, Robert

Series: Zarządzanie jakością nr 3-4/2010 [21-22] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy /
Redaktor Ziemba, Ewa

Publication year: 2008 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce 
author Polaczek, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 /
Autor Łuczak, Jacek.

Publication year: 2010 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzory umów w prawie komputerowym
author Fischer, Bogdan

Publication year: 2002 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sieci komputerowe i intersieci /
Autor Comer, Douglas E.

Publication year: 2003 Call number: [004.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria i praktyka funkcjonowania mediów
red. Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2010 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internet w społeczeństwie informacyjnym : podstawowe problemy Internetu /  
red. Grzywak, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [004.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie : część II / 
 

Publication year: 2011 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego : zarządzanie bezpieczeństwem /  
author Nowak, Eugeniusz.

Publication year: 2011 Call number: [355] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proste usprawnienia i duże oszczędności studium przypadku opracowane przy współpracy Xerox 
author Grams, Michał

Series: Harvard Business Review Polska nr 1 (71) - styczeń 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa
author Bączek, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacja w zintegrowanej Europie koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i 
red. naukowa Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2006 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka, komunikacja, bezpieczeństwo wybrane problemy 
red. naukowy Grzybowski, Marek.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych
author Fajgielski, Paweł

Publication year: 2010 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji /
author Bral, Wiesław

Publication year: 2008 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece
author Kisilowska, Małgorzata

Publication year: 2010 Call number: [Służbowe] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy zarządzania bezpieczeństwem w
red. Łunarski, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [331.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie informacji i konieczność jej ochrony : geneza zarządzania bezpieczeństwem informacji / 
author Ślawska, Jadwiga.

Series: Zarządzanie jakością nr 1 [23] 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Żegnaj prywatności?
author McCreary, Lew

Series: Harvard Business Review Polska nr 2 (72) - luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: