Pomoc społeczna dla bezdomnych jako obszar polityki społecznej państwa : stan obecny i propozycje zmian /  
author Przymeński, Andrzej

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 19 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podmiotowy model pracy socjalnej
author Stasiak, Makary Krzysztof

Publication year: 2009 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne /
author Ura, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia sektora publicznego /
author Stiglitz, Joseph E.

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna koncepcje, instytucje, koszty 
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 2000 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wykluczenie społeczne
red. naukowa Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje wsparcia społecznego skrypt dla studentów 
author Smykowska, Dorota

Publication year: 2007 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenie społeczne podręcznik akademicki 
author Muszalski, Wojciech

Publication year: 2004 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jednostka a państwo na przestrzeni wieków
red. Radwanowicz-Wanczewska, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys prawa administracyjnego /
author Leoński, Zbigniew.

Publication year: 2004 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności wybrane problemy 
red. Maksymowicz, Agata

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System wsparcia i pomocy bezdomnym (na przykładzie działalności Domu Odzyskanych dla 
author Grabarczyk, Iwona

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od filantropii do pomocniczości Studium 
author Leś, Ewa

Publication year: 2000 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej studium ekonomiczne 
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 1994 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubóstwo w Białymstoku raport z badań 
author Kowalak, Tadeusz

Publication year: 2001 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Rączaszek, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Materialne prawo administracyjne /
author Leoński, Zbigniew.

Publication year: 2009 Call number: [342] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stara i Nowa Europa Własność - Rynek - Osobowość : 
red. naukowy Galor, Zbigniew

Publication year: 2000 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy funkcjonowania pomocy społecznej w
author Kijek, Ilona

Series: Usługi społeczne w gospodarce samorządu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wokół polityki społecznej
red. Głąbicka, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miejsce pomocy społecznej w harmonijnym rozwoju miasta /
author Miśko-Iwanek, Krystyna.

Series: Polityka społeczna i gospodarcza Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 1 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo zabezpieczenia społecznego ubezpieczenia społeczne i zdrowotne bezrobocie i pomoc społeczna 
author Jończyk, Jan

Publication year: 2003 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej studium ekonomiczne 
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 1994 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gmina jako podmiot realizacji zadań pomocy społecznej : wybrane zagadnienia /  
author Koczur, Wiesław

Series: Polityka społeczna i gospodarcza Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 1 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprostać zmianom szkice o powinnościach współczesnej socjologii 
red. Slany, Krystyna

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne /
author Cieślak, Zbigniew

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konstytucyjne podstawy prawa do pomocy społecznej w
author Miruć, Alina

Series: Administracja - Teoria, Dydaktyka, Praktyka nr 1 (18) / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socialistaat in der Krise Hat die Soziale Marktwirts 
author Dierkes, Meinolf

Publication year: 1996 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działan
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 2002 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne państwo dobrobytu ekspansja, kryzys, spory 
author Rutkowski, Wiktor

Publication year: 2009 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadania i kompetencje jednostek samorządu
red. Bukowski, Zbigniew

Publication year: 2004 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wygrani i przegrani polskiej transformacji
red. Jarosz, Maria

Publication year: 2005 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy pomocy społecznej w okresie transformacji na przykładzie powiatu grodziskiego w latach 1991-1996 /
author Piechocka, Maria.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 19 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 1994 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: