Infrastruktura w warunkach transformacji systemowej /
author Ratajczak, Marek.

Series: Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 12 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szara strefa a nierówności dochodowe w gospodarkach posocjalistycznych
author Przychodzeń, Justyna

Series: Master of Business Administration nr 2 (97) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie jako negatywny skutek transformacji systemu /
author Koniuk, Adam.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce
red. Dach, Zofia

Publication year: 2007 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji 
author Noga, Marian

Publication year: 2009 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski przełom ustrojowy 1989 - 2005 ekonomia epoki transformacji 
author Wilczyński, Wacław

Publication year: 2005 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przebieg procesu przekształceń własnościowych w okresie transformacji systemowej w Polsce /
author Walentynowicz, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyczyny rozwoju i upadku przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w latach 1990-1998 w ocenie banków /
author Sojak, Sławomir.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 1(1) / 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej /  
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek pracy w teorii i praktyce
author Kotlorz, Dorota.

Publication year: 1998 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój gospodarki polskiej i rosyjskiej stan i perspektywy 
red. naukowy Kiełczewski, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polski rynek pracy w okresie transfrormacji systemowej i dostosowań do Unii Europejskiej /
author Sucholiński, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(2) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od reformy gospodarczej do transformacji systemowej
author Łukawer, Edward

Series: Gospodarka w fazie przemian Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska droga do wolności - rok 1989 polityka, edukacja, kultura 
red. Białokur, Marek

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska - Rosja stosunki gospodarcze 2000-2020 
red. naukowa Bożyk, Paweł

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość podręcznik dla studentów 
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 1999 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Fiedor, Bogusław.

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aksjologiczny i pragmatyczny wymiar współczesnej
red. Walczak-Duraj, Danuta

Publication year: 2011 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany systemowe w Polsce a struktura gospodarki
author Jakóbik, Witold

Publication year: 2000 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kilka zagadek ekonomii transformacji /
author Winiecki, Jan.

Series: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Zeszyt [Szkoła Główna Handlowa] 9/2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo a rynek. Główny dylemat transformacji
author Łukawer, Edward

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rentowność firm przemysłowych w okresie
author Szczepanik, Zdzisław

Series: Prace z zakresu finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany dziedzin działania byłych przedsiębiorstw handlu zagranicznego w świetle transformacji systemowej /
author Gołębiowski, Tomasz

Series: Zeszyty Naukowe [Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej] 9 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska z globalizacją w tle instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju 
author Kołodko, Grzegorz W.

Publication year: 2007 Call number: [330.35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja ustrojowa a kształt polskiego systemu
author Zalewa, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska transformacja i jej przyszłość VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Mączyńska, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany instytucjonalne po socjalizmie /
author Balcerowicz, Leszek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 24/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy
red. Fijałkowska, Barbara

Publication year: 2002 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja dokąd zmierza Polska ? 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2001 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klęska polskich reform?
author Kołodziejak, Zygmunt

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 8 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mała encyklopedia dziesięciu lat transformacji
author Mojsiewicz, Czesław

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 8 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Subiektywne spojrzenie na przemiany ustrojowe lat
author Winczorek, Piotr

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost gospodarczy oraz problemy transformacji Refleksje poświęcone pamięci Profesora Cezarego 
red. Krajewski, Stefan

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geneza, rozwój i upadek gorbaczowskiej pieriestrojki
author Iskra, Wiesław

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska i Europa Środkowa demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja 
red. naukowa Nowak, Ewa

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja rynkowa w warunkach globalizacji
author Szczakowski, Ziemowit J.

Publication year: 2005 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwa zachodnie wobec przełomowych wydarzeń w
red. Malendowski, Włodzimierz

Publication year: 1995 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: