Polityka finansowania transportu miejskiego w warunkach unijnej kontroli pomocy publicznej
author Dydkowski, Grzegorz.

Series: Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Długofalowe uwarunkowania rozwoju komunikacji paszaerskiej w gospodarce wolnorynkowej /
author Bergel, Izabela.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z. 3 Studia i Prace (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i Prace Naukowe AE Katowice 
author Szołtysek, Jacek

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy logistyki miejskiej
author Szołtysek, Jacek

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Samorząd w procesie rozwoju regionów Polski
red. naukowy Plawgo, Bogusław

Publication year: 2007 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Popyt na usługi transportu miejskiego w Grudziądzu w świetle wyników badań marketingowych /
author Hebel, Katarzyna.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 487 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony
red. Słodczyk, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka
red. Michałowska, Maria.

Publication year: 2009 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania : rozwój, innowacyjność, infrastruktura. Ekonomiczne problemy usług nr 22. Zeszyty Naukowe nr 501 / 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowanie wybranych elementów public relations w transporcie /
author Tomanek, Robert.

Series: Funkcjonowanie i nowoczesne formy organizacji podsystemów transportowych Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 16 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski transport w europejskiej przestrzeni
red. Lipińska-Słota, Alina

Publication year: 2005 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu
red. naukowa Borodo, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie zagadnienia jakości w strategii rozwoju transportu miejskiego /
author Tomanek, Robert.

Series: Komunikacja i jej funkcje w województwie śląskim Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
author Szołtysek, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy logistyki miejskiej
author Szołtysek, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność transportu miejskiego Prace Naukowe AE Katowice 
author Tomanek, Robert.

Publication year: 2002 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie telematyki transportowej w zarządzaniu przepływami w miastach /
author Hermann, Karina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Logistyka w gospodarce opartej na wiedzy nr 11 / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gra o jutro usług publicznych w Polsce /
 

Publication year: 2011 Call number: [338.46] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 529 Ekonomiczne Problemy Usług nr 30 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polski rynek usług transportowych : funkcjonowanie, przemiany, rozwój /  
red. naukowa Rucińska, Danuta.

Publication year: 2012 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy społecznej gospodarki rynkowej w Polsce /
author Soroka, Paweł

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport /
red. Rydzkowski, Włodzimierz

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy logistyczne, cz. 2 : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój Wrocławia i idea budowy metra na tle analizy porównawczej rozwiązań systemów transportu szynowego niektórych miast /
author Stanek, Leszek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy nowoczesnej infrastruktury transportu drogowego /
Red. Kozłowski, Remigiusz.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polski transport w europejskiej przestrzeni gospodarczej
author Lipińska-Słota, Alina

Publication year: 2005 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu /
 

Publication year: 2006 Call number: [21.A] Series: 435 Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport
author Rydzkowski, Włodzimierz

Publication year: 2007 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski
author Liberadzki, Bogusław

Publication year: 2007 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój przestrzenny a współczesne funkcjonowanie miejskiego transportu szynowego w Polsce /
Autor Kołoś, Arkadiusz

Publication year: 2006 Call number: [21.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport w Europie /
Autor Koziarski, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [21.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ceny transportu miejskiego w Europie : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Tomanek, Robert.

Publication year: 2007 Call number: [21.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność transportu miejskiego : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach 
author Tomanek, Robert.

Publication year: 2002 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport
author Rydzkowski, Włodzimierz

Publication year: 2008 Call number: [21.A] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport miejski : ekonomika i organizacja 
author Wyszomirski, Olgierd

Publication year: 2008 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy infrastruktury transportu /
Autor Karbowiak, Henryk

Publication year: 2009 Call number: [21.A] Available: (5); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Infrastruktura transportowa szansą i barierą rozwoju regionalnego : materiały pokonferencyjne / 
Redaktor Łacny, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [21.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport
author Rydzkowski, Włodzimierz

Publication year: 2009 Call number: [21.A] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka
author Michałowska, Maria.

Publication year: 2009 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The Geography of Transport Systems /
Autor Rodrigue, Jean-Paul

Publication year: 2009 Call number: [A/21.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: