Uwarunkowania kreatywności i innowacyjności w Polsce
author Golka, Marian

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klimat dla kreatywności koncepcje, metody, badania 
author Karwowski, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologia i przestrzeń a innowacyjność w regionach polskich
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena efektywności działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
author Kijek, Tomasz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie popytowego podejścia w rozwoju innowacji
author Pełka, Wanda

Series: Marketing i Rynek nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Human Resurces Menagement and Innovation in the Business Organization ZZL a innowacyjność organizacji biznesowych /  
author Borkowska, Stanisława.

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 2 (67) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost znaczenia innowacyjności w rozwoju lokalnym
author Łuczyszyn, Andrzej.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność a zaawansowanie technologiczne przemysłu w regionach Polski
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Problemy zarządzania nr 2(24)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność kluczem do sukcesu : przykład Volvo Car Corporation /  
author Prystrom, Joanna.

Series: Optimum nr 2(38) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność regionalnych systemów przemysłowych
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2 (708) luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola innowacyjności w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
author Pastusiak, Radosław

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego
author Popławski, Wojciech.

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw w obliczu procesów globalizacyjnych
author Sadowski, Adam.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania innowacyjności organizacji studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych 
author Pichlak, Magdalenia

Publication year: 2012 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Occasional and President Innovators in Poland : an Empirical Study of Obstacles to Innovation and Their Complementarities / 
author Wziątek-Kubiak, Anna.

Series: Studia Ekonomiczne nr 4 (LXXI) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka polska po 20 latach transformacji osiągnięcia, problemy i wyzwania 
red. naukowa Pangsy-Kania, Sylwia.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje na rynkach finansowych
red. naukowy Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mapowanie wiedzy jako instrument zarządzania w
author Bisaga, Anna

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność w ochronie zdrowia w krajach OECD i UE z
author Zalewska, Mariola.

Series: Problemy zarządzania nr 3(33)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywództwo a innowacyjność organizacji
author Pichlak, Magdalenia

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (147) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza zróżnicowania województw Polski pod względem poziomu innowacyjności /
author Piotrowska, Ewa.

Series: Optimum nr 2(50) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Towards a New Creative and Innovative Europe
red. Kukliński, Antoni

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działalność innowacyjna w Polsce - stan i mozliwości
author Szopik, Iwona

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne uwarunkowania innowacyjności w
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu /
author Gaczek, Wanda Maria.

Series: Innowacje w rozwoju regionu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 57 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pro-Innowation Remuneration ILSS Research Proinnowacyjne wynagrodzenie w badaniach IPiSS 
author Sajkiewicz, Barbara

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 2 (67)/09 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w strategii przedsiębiorstwa
author Kalinowski, Bartosz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Future of Management
author Hamel, Gary

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu tom II 
red. Wawak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Complementarity Between Process and Organizational
author Lewandowska, Małgorzata Stefania

Series: Gospodarka Narodowa nr 5-6/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing produktów systemowych/sieciowych : podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań /  
red. Żabiński, Leszek.

Publication year: 2009 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjność organizacyjna i technologiczna w przedsiębiorstwach województwa lubuskiego
author Adamczyk, Janusz

Series: Zarządzanie jakością nr 1/2009 (15) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Place to Work in Poland are they great? Miejsca pracy w Polsce: Czy są wspaniałe 
author Zakrzewski, Maria

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 2(69)/09 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na
red. naukowa Rudawska, Iga

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Okoń-Horodyńska, Ewa.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Global Challenges and Policies of the European Union Consequences for the New Member States 
red. naukowy Piotrowska, Maria

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju regionalnego Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Brol, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjność konsumentów na rynku żywności
author Kowalczuk, Iwona

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie funduszy unijnych do wzrostu innowacyjności na terenie województwa lubelskiego /
author Gałązka, Karolina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: