Zagrożenia społeczne - miejsce polityki społecznej w systemie nauk : Redakcja naukowa Lucyna Frąckiewicz Materiały konferencyjne AE Katowice 
red. naukowy Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 1997 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Walka z bezrobociem wyzwaniem dla polityki społecznej : doświadczenia niemieckie /  
author Szylko-Skoczny, Małgorzata.

Series: Aktywizująca polityka społeczna Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 89 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomoc społeczna dla bezdomnych jako obszar polityki społecznej państwa : stan obecny i propozycje zmian /  
author Przymeński, Andrzej

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 19 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zatrudnienie i polityka społeczna w strategiach gospodarczych : przykład Unii Europejskiej / 
author Żukowski, Maciej.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Naród, samorząd terytorialny, demokracja w III Rzeczypospolitej
author Wójcik, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna państwa wobec bezdomności. Stan prawny z lat 1990-1999 /
author Przymeński, Andrzej.

Series: Studia z kulturoznawstwa i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 5 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Probleme der Osterweiterung und Sozial Marktwirtschaft Das Seminar hat in Warschau in der Zeit vom.6. bis zum 
red. Trapp, Peter

Publication year: 2001 Call number: [338.22] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
red. naukowy Małecki, Andrzej

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna /
 

Publication year: 2009 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna koncepcje, instytucje, koszty 
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 2000 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rola pomocy osobistej w procesie integracji społecznej Prace Naukowe AE Wrocław nr 1003 
author Kowalczyk, Olga

Publication year: 2003 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W stronę aktywnej polityki społecznej
red. Kaźmierczak, Tomasz

Publication year: 2003 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska droga do wolności - rok 1989 polityka, edukacja, kultura 
red. Białokur, Marek

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna we współczesnym świecie analiza porównawcza 
author Hill, Michael

Publication year: 2010 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej /
red. naukowa Kantowicz, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia, polityka, społeczeństwo księga jubileuszowa poświęcona prof. zw. dr hab. 
red. Kubow, Adam

Publication year: 2001 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Economic Globalization and the Citizens' Welfare State
author Tsukada, Hiroto

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polityka społeczno - gospodarcza Przedmiot i 
author Bauer, Romuald

Publication year: 2002 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W stronę aktywnej polityki społecznej
red. Kaźmierczak, Tomasz

Publication year: 2003 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza i społeczna Polska w Unii Europejskiej 
author Bajan, Konrad

Publication year: 2005 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach
author Berbeka, Jadwiga

Publication year: 2006 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd w procesie rozwoju regionów Polski
red. naukowy Plawgo, Bogusław

Publication year: 2007 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O roli polityki społecznej państwa w okresie
author Dziewięcka-bokun, Ludmiła

Series: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia Europejska
author Pinder, John

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój w systemie prawa
author Bukowski, Zbigniew

Publication year: 2009 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Global Challenges and Policies of the European Union Consequences for the New Member States 
red. naukowy Piotrowska, Maria

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu / 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia niedoskonałych rynków pracy
author Boeri, Tito

Publication year: 2011 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalizacja etyki w przedsiębiorstwie
author Brzustewicz, Paweł.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (55) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Realizacja elementów polityki socjalnej w duńskiej gminie Ravnsburg /
author Pacholski, Krzysztof.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne państwo : wybrane problemy / 
 

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna w procesie integracji przegląd problemów Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
red. Rączaszek, Andrzej.

Publication year: 2009 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawa człowieka w międzynarodowym kontekście
author Hryniewicz, Janusz T.

Series: Sprawy międzynarodowe nr 3 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System wsparcia i pomocy bezdomnym (na przykładzie działalności Domu Odzyskanych dla 
author Grabarczyk, Iwona

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska alternatywa stare mity, twarde fakty, nowe strategie 
author Kołodko, Grzegorz W.

Publication year: 1997 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce Prace Habilitacyjne 1 AE w Poznaniu 
author Przymeński, Andrzej

Publication year: 2001 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja dokąd zmierza Polska ? 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2001 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: