Proces prywatyzacji firmy w opinii jej pracowników
author Tomaszewska-Hołub, Beata

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółka powstała w wyniku prywatyzacji bezpośredniej
author Skórski, Lech

Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie finansowe spółek pracowniczych
author Wrońska, Elżbieta Maria

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrakt menedżerski biznesowy jako forma
author Walentynowicz, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prywatyzacja Poczty Polskiej jako warunek
author Wolska, Grażyna

Series: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji wybrane aspekty 
red. Miszewski, Maciej.

Publication year: 2008 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwłaszczenie obywateli jako element polskiej
author Suwalski, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność przedsiębiorstw sprywatyzowanych
author Adamczyk, Jadwiga

Publication year: 1995 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Adaptacyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach
author Filipczuk, Janusz

Publication year: 2005 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja ustrojowa a kształt polskiego systemu
author Zalewa, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji
author Jaworek, Małgorzata

Publication year: 2006 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 1 (33) 2007 (foreign-language edition) / 
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 1(33) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dynamika transformacyjnej recesji i ekspansji (z
author Winieski, Jan

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczny sens prywatyzacji spór o wyższość własności prywatnej nad publiczną 
author Tittenbrun, Jacek

Publication year: 1995 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie tom I 
red. naukowa Mączyńska, Elżbieta

Publication year: 2001 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych : przesłanki i osiągnięcia /  
author Kostecka, Daria.

Series: Dobre i złe strony transformacji w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 24 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w polskich przedsiębiorstwach własność, restrukturyzacja, efektywność Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Raporty CASE 
red. Kozarzewski, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2002 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomiczne studium przedsiębiorstw w procesie
red. Klimczak, Bożena

Publication year: 1997 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje giełdy ponadnarodowej w świetle
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (42) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty i procedury przekształceń dwie dekady prywatyzacji 
author Sobolewski, Henryk

Publication year: 2011 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Adaptacyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach
author Filipczuk, Janusz

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w Polsce /
author Ptaszyńska, Barbara.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podlasie dwie dekady transformacji 
red. Bocian, Andrzej F.

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Istota strategii a zachowania przedsiębiorstw sprywatyzowanych /
author Król, Regina.

Series: Strategie przedsiębiorstw w okresie budowania gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 244 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partycypacja pracownicza w procesie przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Aksjologiczne i metodologiczne problemy socjologii ekonomicznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 237 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modeling Corporate Governance Sector in Regions in Ukraine /
author Nosova, Olga.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw
author Bałtowski, Maciej

Publication year: 2002 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niedocenione skutki prywatyzacji
author Żyżyński, Jerzy

Series: Master of Business Administration nr 6 (107) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tempo, rozmiary i efektywność przekształceń własnościowych przedsiębiorstw województwa poznańskiego /
author Hamrol, Mirosław.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z.260 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2006 : próba oceny /  
author Mazurkiewicz, Joanna.

Series: Rozwój przedsiębiorstw-strategia-integracja Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 107 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatek od dochodów z oszczędności w Polsce Próba Poziom rozwoju społecznego krajów ASEAN Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i jej wpływ 
author Bartel, Agnieszka

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena /
author Dowżycki, Antoni.

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka Polski po 15 latach transformacji
red. Dach, Zofia

Publication year: 2005 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce 
author Zadora, Halina.

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: