Matematyka dla ekonomistów : Zbiór zadań. Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 172 / 
red. Matłoka, Marian.

Publication year: 2005 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Multiple criteria decision making '07
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody statystyczne zadania i sprawdziany 
author Zeliaś, Aleksander

Publication year: 2002 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Multiple criteria decision making '08
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2009 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka praktyczna /
author Starzyńska, Wacława.

Publication year: 2000 Call number: [311] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Matematyka i jej zastosowanie w naukach
author Piszczała, Janusz

Publication year: 2007 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Matematyka dla ekonomistów : Zbiór zadań / Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 172 
red. naukowy Matłoka, Marian.

Publication year: 2005 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka
author Kot, Stanisław Maciej.

Publication year: 2011 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka podręcznik dla studiów ekonomicznych 
author Kot, Stanisław Maciej.

Publication year: 2007 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody ilościowe w ekonomii
red. naukowy Forlicz, Stefan.

Publication year: 2008 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Matematyka podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych 
author Dorosiewicz, Sławomir

Publication year: 2008 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach Materiały Dydaktyczne AE Poznań Nr 174 
red. naukowy Piasecki, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia z analizy matematycznej i rachunku
author Konopacki, Gustaw

Publication year: 2003 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Matematyka wspomagająca zarządzanie
author Abtowa, Jadwiga

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Testy z wnioskowania statystycznego
author Rogowski, Józef.

Publication year: 2010 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody rachunku prawdopodobieństwa kombinatoryka, schematy prawdopodobieństwa, zadania 
author Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2006 Call number: [51] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Matematyka dyskretna dla informatyków Część I: Elementy kombinatoryki 
author Jaworski, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Matematyka z elementami zastosowań w ekonomii /
author Matłoka, Marian.

Publication year: 2008 Call number: [51] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nieklasyczne metody statystyczne
author Domański, Czesław

Publication year: 2000 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Myślenie statystyczne
author Ostasiewicz, Walenty

Publication year: 2012 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek prawdopodobieństwa dla ekonomistów
author Zacharski, Janusz

Publication year: 2001 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką /
author Pociecha, Maria.

Publication year: 2002 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody ilościowe dla ekonomistów
author Kolupa, Michał

Publication year: 2003 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Matematyka w ekonomii
author Witkowska, Dorota

Publication year: 2005 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka przewodnik mocno ilustrowany 
author Gonick, Larry

Publication year: 2011 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zbiór pytań, zadań i testów z matematyki
red. Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 1998 Call number: [51] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia z analizy matematycznej i rachunku
author Konopacki, Gustaw

Publication year: 2002 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami
author Misiewicz, Jolanta K.

Publication year: 2006 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa i st
author Konopacki, Gustaw

Publication year: 2002 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody aktuarialne zastosowania matematyki w ubezpieczeniach 
author Kowalczyk, Patrycja

Publication year: 2006 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Matematyka dla logistyków /
author Wrociński, Ireneusz.

Publication year: 2007 Call number: [51] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Matematyka dla logistyków /
author Wrociński, Ireneusz.

Publication year: 2007 Call number: [Podręcznik] Available: (17); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowania matematyki w ubezpieczeniach zasady i metody liczenia składek ubezpieczeniowych 
author Królikowski, Wiesław

Publication year: 2006 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Matematyka i jej zastosowanie w naukach
author Piszczała, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych
author Piszczała, Janusz

Publication year: 1996 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Matematyka dla ekonomistów
author Matłoka, Marian.

Publication year: 2009 Call number: [51] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: