Zastosowanie pseudoodwrotności w szacowaniu modelu z degeneracją
author Kokoszkiewicz, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 4/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dynamika zjawisk społeczno-gospodarczych na Górnym Śląsku
author Barczak, Andrzej Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Próba optymalizacji parametrów jednowskaźnikowego modelu Sharpe'a na podstawie notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie /
author Zator, Krzysztof.

Series: Prace z ekonometrii finansowej Zeszyty Naukowe [Akademia Eonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 277 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współzależne modele lokalizacyjno-rozwózkowe /
author Całczyński, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 258 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O równoważności filtrów Kalmana i uogólnionej metody najmniejszych kwadratów
author Grzesiak, Stefan

Series: Metody ilościowe w ekonomii Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometryczne modelowanie płynności
author Stryjewski, Tomasz.

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach /
red. naukowy Czyżycki, Rafał.

Publication year: 2011 Call number: [VIII] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami
author Dittmann, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Matematyka i Ekonometria Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa : Seria 
red. naukowy Gawinecki, Jerzy

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometryczna analiza depozytów i kredytów
author Świetlik, Krzysztof

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (48) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie popytu w logistyce małego przedsiębiorstwa /
author Reszka, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie gospodarcze : metody i zastosowania /  
 

Publication year: 2005 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Algorytm budowy koincydentnego modelu
author Kokoszkiewicz, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 14 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie predyktywne wartości dodanej brutto w
author Lis, Christian

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami /
author Dittmann, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk eko Prace Naukowe AE Katowice 
author Gatnar, Eugeniusz

Publication year: 2003 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O usuwaniu efektu katalizy
author Kokoszkiewicz, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 8 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometria i badania operacyjne podręcznik dla studiów licencjackich 
red. naukowa Gruszczyński, Marek

Publication year: 2009 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handbook of Economic Forecasting volume 1 
red. Elliott, Graham

Publication year: 2006 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do metod ekonometrycznych. Metody i zadania
author Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2006 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie / 
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielokrokowe parametryczne metody budowy modelu
author Kokoszkiewicz, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 6 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyczynek do interpretacji losowości w ekonometrycznych modelah opisowych /
author Kowalak, Jerzy.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 261 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody ilościowe w ekonomii pisma wybrane 
author Hellwig, Zdzisław

Publication year: 1999 Call number: [330.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 14 Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa Rok VIII Nr 
red. Kantorowicz, Aleksandra

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny a para
author Kolupa, Michał

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 8 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Smooth Exponental Object and Smooth Distributions
author Multarzyński, Piotr

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 8 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy nieliniowe i zależności długookresowe w analiza kointegracji nieliniowej 
author Bruzda, Joanna

Publication year: 2007 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometria z Excelem. Przykłady i zadania Ekonometria z Excelem. Przykłady i zadania Materiały dydaktyczne 
author Anholcer, Marcin

Publication year: 2010 Call number: [VIII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (3); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 5
red. Kantorowicz, Aleksandra

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Empirical Modeling in Economics Specification and Evaluation 
author Granger, Clive W. J.

Publication year: 1999 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia z ekonometrii /
author Czyżycki, Rafał.

Publication year: 2004 Call number: [VIII] [Podręcznik] Available: (7); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prognozowanie teoria, przykłady, zadania 
author Sobczyk, Mieczysław

Publication year: 2008 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody ilościowe dla ekonomistów
author Kolupa, Michał

Publication year: 2003 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 8 Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa Rok V Nr 2(8)/2000 
red. Kantorowicz, Aleksandra

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometria zbiór zadań 
author Grabowski, Wojciech

Publication year: 2010 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometryczne modele wzrostu gospodarczego studium przypadku: Francja, Niemcy, Włochy i Wielka 
red. naukowa Broszkiewicz, Ryszard

Publication year: 2009 Call number: [330.35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia z ekonometrii /
author Czyżycki, Rafał.

Publication year: 2007 Call number: [Podręcznik] [VIII] [Podręcznik] Available: (7); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Badanie stabilności cen parametrów ekonometrycznych
author Fajczak-Kowalska, Anita

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (48) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: