Projekt likwidacji powiatu włodawskiego po II wojnie światowej
author Jadczak, Stanisław

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badanie atrakcyjności turystycznej powiatów Polski Wschodniej /
author Surówka, Agata.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Saldo operacyjne powiatów ziemskich w latach 2004-2008 /
author Werwińska, Agnieszka.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy statusu prawnego jednostek
author Wierzbica, Anna

Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rządowe funkcje powiatu
author Niemczuk, Przemysław

Series: Administracja - Teoria, Dydaktyka, Praktyka nr 1 (14) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

VAT w jednostkach samorządu terytorialnego
author Styczyński, Rafał

Publication year: 2010 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny
author Dolnicki, Bogdan

Publication year: 2006 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowe instrumenty oddziaływania samorządu
author Denek, Emilia

Series: Współczesne problemy badawcze finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny
author Dolnicki, Bogdan

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Lokalizacja działalności gospodarczej wybrane zagadnienia 
author Godlewska, Hanna

Publication year: 2001 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany poziomu rozwoju ekonomicznego powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2000-2007 /
author Błażejowski, Marcin.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 7(7) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny organizacja i gospodarka 
author Harańczyk, Anna

Publication year: 2010 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Dochody jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy z 13.11.2003 r. 
author Borodo, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [336.14] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ustrój samorządu terytorialnego
author Bukowski, Zbigniew

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Samorząd terytorialny ale jaki? 
red. Lutrzykowski, Alfred

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zadania samorządu terytorialnego w świetle
author Węgrzyn-Skarbek, Marta

Series: Administracja - Teoria, Dydaktyka, Praktyka nr 2 (15) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka i podstawy strategii rozwoju
red. Stefański, Marek.

Publication year: 2003 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lokalny wymiar elektronicznej demokracji
author Porębski, Leszek

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagadnienia administracyjnoprawne Część I - Komentar 
 

Publication year: 1999 Series: Reforma samorządu terytorialnego Tom 1 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w
author Kołaczkowski, Bartosz

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ustrój samorządu terytorialnego
author Bukowski, Zbigniew

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obligacje komunalne instrument dłużny dla jednostek samorządu 
author Kozuń-Cieślak, Grażyna

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyniki badań poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa zachodniopomorskiego /
author Klóska, Rafał.

Series: Zeszyty naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura subwencji wybranych powiatów ziemskich
author Sekuła, Alicja

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja rządowa w Polsce /
 

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu
red. Szołek, Krzysztof

Publication year: 2001 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Vademecum skutecznego działania w samorządzie /
author Kulesza, Michał.

Publication year: 2006 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne
red. Orlik, Beata

Publication year: 2011 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pracodawcy kontra nauczyciele dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji 
red. Bondyra, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: