Metodyczne problemy w procesie badania kompetencji /
author Wieczorek-Szymańska, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 34/2011 34/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje a sukces zarządzania organizacją
red. Witkowski, Stanisław A.

Publication year: 2008 Call number: [65.012 Depozyt19/2008 (własny)] [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekty kulturowe zaufania na tle procesu komunikowania się
author Winkler, Renata.

Series: Prace z zakresu zachowań organizacyjnych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej
red. Szczerbiński, Henryk

Publication year: 2002 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój zasobów ludzkich w administracji podatkowej
author Kaliński, Marcin

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 5 (82)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przegląd metod zarządzania kompetencjami
author Wodecka-Hyjek, Angelika

Series: Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kluczowe kompetencje organizacji pozarządowej /
author Hernik, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 34/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie kompetencji w firmach technologicznych
author Rosiński, Jerzy

Series: Problemy zarządzania nr 2(24)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw formy, metody, koncepcje, trendy 
red. naukowy Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O pojęciu kompetencji jako podstawie modelu kompetencyjnego , czyli cztery znaczenia terminu " kompetencje" w naukach o zarządzaniu /
author Woźniak, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 34/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie własnymi kompetencjami
author Jedynak, Piotr

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Trudności we wdrażaniu wartościowania kompetencji w
author Czekaj, Janusz

Series: Zmiany w systemach zarządzania polskich Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje jako element wiedzy
author Walczak, Waldemar

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cztery rodzaje modeli kompetencyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi /
author Woźniak, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 34/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu organizacje, konteksty, procesy zarządzania 
red. naukowa Glinka, Beata

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka 
author Oleksyn, Tadeusz

Publication year: 2006 Call number: [X] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji
author Czapla, Tomasz P.

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji
author Czekaj, Janusz

Series: Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sieci w zarządzaniu strategicznym
author Czakon, Wojciech.

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kluczowe kompetencje sprzedawcy przypadek przedstawiciela medycznego 
author Bugaj, Justyna M.

Series: Problemy zarządzania nr 1(35)/2012 t.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zespół- Kultura - Projekt /
red. naukowy Olejniczak, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zdolność relacyjna, kompetencje organizacyjne i
author Ciszewska-Mlinarić, Mariola

Series: Master of Business Administration nr 4 (111) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak rozwijać kompetencje przywódcze?
author Cardona, Pablo

Publication year: 2008 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje przedsiębiorstwa od określenia
author Bratnicki, Mariusz.

Publication year: 2000 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konstrukcja i zastosowanie testów kompetencyjnych na przykładzie Zestawu Testów Kompetencji Podstawowych /
author Jurek, Paweł

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 34/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania
author Piwowarczyk, Jarosław

Series: Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania
author Brilman, Jean

Publication year: 2002 Call number: [65.012] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak oceniać pracę? : wartość stanowisk i kompetencji /  
Autor Juchnowicz, Marta.

Publication year: 2006 Call number: [Podręcznik] Available: (6); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (3); Checked out: (5); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompetencyjne systemy ocen pracowników przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi 
author Sidor-Rządkowska, Małgorzata.

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Satysfakcja a poziom dopasowania kompetencji pracownika do wymagań stanowiska pracy /
author Springer, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 19 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji 
author Penc, Józef.

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji : praca zbiorowa /  
red. Godlewska, Marzena.

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Series: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Negocjacje jako narzędzie zarządzania w organizacji
author Biesaga-Słomczewska, Elżbieta Jadwiga

Publication year: 2009 Call number: [65.013] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kompetencje przedsiębiorstwa od określenia kompetencji
author Bratnicki, Mariusz.

Publication year: 2000 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model kompetencji menedzerów organizacji
author Walkowiak, Ryszard

Publication year: 2004 Call number: [331-057.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Efektywne zarządzanie kompetencjami tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy 
author Wieczorek, Jacek

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji
author Orczyk, Józef

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (68-69)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencja moralna a zarządzanie sobą : analiza zależności / 
author Turek, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 34/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: