Zarządzanie kosztami w praktyce bankowej /
author Kulińska-Sadłocha, Ewa.

Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kosztami działań
współpr. Miller, John A.

Publication year: 2000 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koszty w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem produkcyjny
red. Kowalak, Robert

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
red. Sobańska, Irena

Publication year: 2003 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie postawionym w stan upadłości likwidacyjnej /
author Czerny, Janusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 28/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszty jakości dla inżynierów
author Szczepańska, Katarzyna

Publication year: 2009 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii
red. Bieliński, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Process reengineering
author Muller, Roland

Publication year: 2000 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczna rachunkowość zarządcza - pojęcie i
author Nowak, Edward

Series: Problemy zarządzania nr 3(17)/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w
author Kosiń, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etapy ewolucji i kierunki integracji metod
author Szychta, Anna

Publication year: 2007 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy tworzenia planu finansowego banku
author Gigol, Katarzyna

Publication year: 2003 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zaawansowana rachunkowość zarządcza /
author Nowak, Edward.

Publication year: 2009 Call number: [657.3] [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kosztami działań
author Miller, John A.

Publication year: 2000 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kosztami pracy w przedsiębiorstwie
author Nahotko, Sławomir

Publication year: 2005 Call number: [331.56/.57] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie kosztami
red. Nowak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [657.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie kosztami i efektywnością
author Kaplan, S. Robert

Publication year: 2000 Call number: [657.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie kosztami i efektywnością
author Kaplan, S. Robert

Publication year: 2002 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie kosztami w praktyce światowej
author Jarugowa, Alicja

Publication year: 2000 Call number: [V] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami upowszechnianie i transfer wyników badań Zeszyty Naukowe nr 689 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 50 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kosztami w praktyce światowej
author Jarugowa, Alicja

Publication year: 2000 Call number: [657.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kosztami w praktyce światowej
author Jarugowa, Alicja

Publication year: 1998 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System kontroli kosztów w przedsiębiorstwach
author Kowalewski, Mirosław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym
author Nita, Bartłomiej

Publication year: 2008 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżetowanie jednostek działalności gospodarczej w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 28/2010 
red. naukowy Krawczyk, Wiktor

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa /
author Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 1998 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Benchmarking Charakteristik eines aktuellen Manageme 
author Bohnert, Arndt-Alexander

Publication year: 1999 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2003 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczna rachunkowość zarządcza
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2008 Call number: [657.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kosztami jakości sposób na poprawę efektywności przedsiębiorstwa 
author Kister, Agnieszka

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2008 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie kosztami podmiotów gospodarczych w
red. naukowa Caputa, Wiesława.

Publication year: 2009 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza
author Jaruga, Alicja A.

Publication year: 2010 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: