Ocena efektywności działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
author Kijek, Tomasz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mierniki płynności a rentowność przedsiębiorstwa
author Bolek, Monika

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Próba wykorzystania modelu kosztów z uwzględnieniem składnika sezonowego do prognozowania progu rentowności przedsiębiorstwa /
author Witkowski, Marek.

Series: Prace statystyczne i demograficzne Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 17 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Związek rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa
author Zuba, Maria

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu
red. naukowa Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Analiza ekonomiczna
author Bławat, Franciszek

Publication year: 2001 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw /
author Maślanka, Tomasz.

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (6); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa
red. Buk, Halina.

Publication year: 2005 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rentowność firm przemysłowych w okresie
author Szczepanik, Zdzisław

Series: Prace z zakresu finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Małe firmy Analizy i diagnozy 
author Hozer, Józef

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse przedsiębiorstw Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Wrzosek, Stefan

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 
red. naukowy Karmańska, Anna

Publication year: 2006 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaawansowana rachunkowość zarządcza /
author Nowak, Edward.

Publication year: 2009 Call number: [657.3] [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Terytorialne zróżnicowanie marży zysku
author Szczęsny, Wiesław.

Series: Problemy zarządzania nr 3(21)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadłużenie bankowe a płynność i rentowność
author Olkowska, Wiesława

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw zbiór zadań 
author Dynus, Magdalena.

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa
red. Buk, Halina.

Publication year: 2005 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstw Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Kopiński, Adam

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowa diagnoza procesów restrukturyzacji
author Waściński, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa
author Dudycz, Tadeusz

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa /
author Bednarski, Lech.

Publication year: 2003 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa /
author Bednarski, Lech.

Publication year: 2001 Call number: [Podręcznik] Available: (3); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w
author Ćwiąkała-Małys, Anna

Publication year: 2001 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zbiór zadań 
author Dynus, Magdalena.

Publication year: 2002 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji,
red. naukowy Karmańska, Anna

Publication year: 2007 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki ekonomiczne w badaniach studentów doświadczenia i strategie 
 

Publication year: 2006 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa
red. Skoczylas, Wanda

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie przedsiębiorstwa strategie i instrumenty 
author Duliniec, Aleksandra

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw /
author Maślanka, Tomasz.

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie :  Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 690 :  finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 51 :  Czas na pieniądz / 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regresja pełzająca w analizie progu rentowności przedsiębiorstwa /
author Witkowski, Marek.

Series: Prace z zakresu statystyki i demografii Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 251 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych przewodnik po ekonomii poziom A 
author Nowicka, Teresa

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami firm teoria i praktyka Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Bernaś, Bogumił

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Płynność finansowa jako determinanta zmian poziomu rentowności przedsiębiorstw przemysłowych w okresie spowolnienia gospodarczego /
author Wypych, Mirosław.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów i pomiar dokonań Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2011 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
author Dynus, Magdalena.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zaawansowana rachunkowość zarządcza /
author Nowak, Edward

Publication year: 2009 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : Finanse przedsiębiorstw / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Wrzosek, Stefan

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: