Uwagi o wykładni prawa cywilnego
author Radwański, Zbigniew

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy prawa dla ekonomistów Podręcznik dla 
author Filipowicz, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [340] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo cywilne i handlowe w zarysie
red. Katner, Wojciech Jan

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys prawa
author Korycki, Stefan

Publication year: 2006 Call number: [340] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy prawa dla ekonomistów /
author Siuda, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [340] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podpis elektroniczny komentarz 
author Podpłoński, Robert

Publication year: 2004 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomiczne i prawne podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie 
author Gołębiewska, Barbara

Publication year: 2007 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pozycja prawna przedsiębiorcy na tle art. 169 k.c.(nabycie rzeczy os osoby nieuprawnionej) /
author Mleczak, Ryszard.

Series: Działalność gospodarcza w ujęciu podmiotowym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 275 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo cywilne : Krótki wykład prawa prywatnego / 
author Piotrowski, Mariusz

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie /
 

Publication year: 2011 Call number: [340] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postępowanie cywilne pytania egzaminacyjne kazusy tablice 
author Flaga-Gieruszyńska, Kinga

Publication year: 2001 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo cywilne Część ogólna. Zarys wykładu 
author Skowrońska-Bocian, Elżbieta

Publication year: 2005 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo sektora pozarządowego analiza funkcjonalna 
author Kisilowski, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o Ustawa o spółdzielniach socjalnych komentarz 
author Blicharz, Jolanta

Publication year: 2012 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Adresy internetowe zagadnienia cywilnoprawne 
author Ożegalska-Trybalska, Justyna

Publication year: 2003 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo wobec wyzwań współczesności
red. Wiliński, Paweł

Publication year: 2004 Call number: [340] Series: Prawo wobec wyzwań współczesności Tom 10 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo cywilne w pytaniach i odpowiedziach
author Ciszewski, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo wobec wyzwań współczesności /
red. Wiliński, Paweł

Publication year: 2008 Call number: [VII] Series: Prawo wobec wyzwań współczesności Tom 5 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo cywilne - część ogólna
author Radwański, Zbigniew

Publication year: 1997 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo wobec wyzwań współczesności : Tom VI / 
red. Guzik, Bartosz

Publication year: 2010 Call number: [VII] Series: Prawo wobec wyzwań współczesności Tom 6 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dalej>>
Languages: