Ekologiczny aksjomat współzależnosci rozwoju /
author Czaja, Zdzisław.

Series: Aksjologiczne i metodologiczne problemy socjologii ekonomicznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 237 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stymulowanie zachowań prośrodowiskowych w społecznościach lokalnych /
author Nowak, Jacek.

Series: Prace z zakresu gospodarki przestrzennej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 40 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka a środowisko 7 Zarządzanie środowiskiem, gospodarka przestrzenna, 
red. naukowy Borys, Tadeusz

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Stosowanie opłat ekologicznych w Polsce w warunkach transformacji systemowej /
author Świerczyńska, Aleksandra.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 3(3)/1996 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o ekologii /
 

Publication year: 1999 Call number: [504] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka Prace Naukowe AE Wrocław nr 1091 
red. naukowy Borys, Grażyna.

Publication year: 2005 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekologiczna świadomość i wrażliwość we współczesnych
author Żemigała, Marcin.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej
author Łukasiński, Wiesław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dzielenie się światem
author Carley, Michael

Publication year: 2000 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność wydatkowania środków funduszy ekologicznych
red. Piontek, Franciszek

Publication year: 2000 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces wdrażania systemu zarządzania środowiskiem w
author Kasztelan, Armand

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4 (735) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalizm i globalizacja Ekonomia 7 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2010 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekologia a transakcje rynku kapitałowego studium wybranych problemów 
author Syryczyński, Piotr

Publication year: 1996 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Warunki ekologiczne pogranicza polsko-czeskiego (w
author Gabryś, Maria

Series: Prace z zakresu gospodarki regionalnej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena spójności polityki ekologicznej i
author Kulas, Ilona

Series: Wybrane zagadnienia makroekonomiczne Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo i polityka ochrony środowiska
author Ciechanowicz-McLean, Janina

Publication year: 2009 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja ekokonsumpcji i idei zrównoważonego rozwoju jako czynnik wpływający na zachowania podmiotów rynkowych /
author Zrałek, Jolanta.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym
author Dubel, Krystyna

Publication year: 2000 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Od Sztokholmu poprzez Rio do...
author Menkes, Jerzy.

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie prawo ochrony przyrody /
red. Ciechanowicz-McLean, Janina.

Publication year: 2006 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekologiczne bariery funkcjonowania firmy w warunkach transformacji systemowej /
author Czaja, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 3(3)/1996 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekologia społeczna /
author Kiełczewski, Dariusz

Publication year: 2001 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii
author Kowal, Edward

Publication year: 2002 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka a środowisko 3 Zarządzanie środowiskiem - gospodarka przestrzenna Prace Naukowe AE Wrocław nr 1075 
red. naukowy Borys, Tadeusz

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej
red. naukowy Fiedor, Bogusław.

Publication year: 2006 Call number: [504] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dzielenie się światem /
author Carley, Michael

Publication year: 2000 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiary zrównoważonego rozwoju rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie 
author Janikowski, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postępowanie proekologiczne w hotelarstwie wyrazem
author Dominik, Piotr

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona środowiska jako problem globalny
author Budnikowski, Adam

Publication year: 1998 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekologii
author Podgórski, Waldemar

Publication year: 2003 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcja zrównoważonego rozwoju i rachunkowości
author Stępień, Marta

Series: Prace z zakresu rachunkowości Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej>>
Languages: