Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w
author Strzembecki, Leszek

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką /
 

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania
red. naukowa Bylok, Felicjan

Publication year: 2007 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania /  
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 924 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna : wybrane problemy współpracy w turystyce w euroregionie Nysa /  
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2005 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 1067 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2006 : konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa /  
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [631] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1118/1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja ruchu turystycznego na wsi : podręcznik dla technikum rolniczego /  
author Sikora, Jan.

Publication year: 1999 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Z badań nad transportem i polityką gospodarczą : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 454. Ekonomiczne problemy usług nr 9 / 
red. Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie agroturystyki i turystyki wiejskiej w okresie przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej /
author Przezbórska, Lucyna.

Series: Wsparcie finansowe sektora rolno-żywnościowego w Polsce i Wielkopolsce z krajowych i unijnych środków budżetowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 74 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku /
red. Bosiacki, Stefan.

Publication year: 2000 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka /
author Gaworecki, Władysław W.

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim /
author Bott-Alama, Agnieszka

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka kulturowa /
author Jędrysiak, Tadeusz

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka i rekreacja, 6/2010 : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie / 
Red. Iwan, Bolesław

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka w gminie i powiecie : praca zbiorowa / 
Red. Gordon, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka kulturowa : fenomen, potencjal, perspektywy / 
author Mikos von Rohrscheidt, Armin

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski : praca zbiorowa / 
author Walasek, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty dydaktyczno-naukowe WSHGiT, 2/2007 /
 

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w gospodarce opartej na wiedzy /
red. naukowa Musiał, Wiesław.

Publication year: 2010 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka a przyroda i jej ochrona /
author Staniewska-Zątek, Wanda.

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka na obszarach wiejskich : LGD Dolina Wełny : strategia rozwoju /  
author Machnik, Aleksandra.

Publication year: 2008 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich : praca zbiorowa /  
red. naukowa Sikorska-Wolak, Izabella.

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej /
author Kuźniar, Wiesława.

Publication year: 2013 Call number: [339.138] Series: Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania : nr 16 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niekonwencjonalne aspekty i formy turystyki /
red. Mielcarek, Remigiusz.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Periegetica Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu nr 7/2012 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka i rekreacja , 4/2009 : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie / 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka w kraju i za granicą : wybrane problemy /  
red. Mielcarek, Remigiusz.

Publication year: 2010 Call number: [XIV] Series: Studia Periegetica Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu nr 5/2010 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka turystyczna /
 

Publication year: 2005 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej : Zbiór materiałów pokonferencyjnych Gdańsk, 14-15 września 2006 
 

Publication year: 2006 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wiejska turystyka kulturowa
author Jędrysiak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski
author Walasek, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów : Materiały Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach XI Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego Iwonicz Zdrój 27-29 września 2005 : prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie : zeszyt 15 
 

Publication year: 2005 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tourism and recreation
author Williams, Stephen

Publication year: 2003 Call number: [A/15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska : problemy, korzyści, zagrożenia : Łódź, 19-21 czerwca 2000 r. : tom 2 
author Burchard-Dziubińska, Małgorzata.

Publication year: 2000 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka : wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej 
author Dziedzic, Ewa.

Publication year: 2011 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie
author Boruszczak, Mirosław

Publication year: 2011 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej
author Kuźniar, Wiesława

Publication year: 2013 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna turystyka i rekreacja : nowe wyzwania i trendy 
author Ozimek, Irena

Publication year: 2012 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: