Mechanizmy i instrumenty interwencjonizmu w polityce handlu zagranicznego Polski /
author Wojciechowski, Henryk.

Series: Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 241 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy akumulacja rezerw dewizowych przez kraje Azji Wschodniej jest przejawem interwencjonizmu państwowego?
author Dąbrowski, Marek A.

Series: Ekonomista nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse lokalne wybrane zagadnienia 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Czy dobra publiczne są naprawdę publiczne?
author Fijor, Jan M.

Series: Studia Ekonomiczne nr 1 (LXVIII) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bankowość podręcznik akademicki 
red. Jaworski, Władysław Leopold.

Publication year: 2006 Call number: [IV] [Podręcznik] Available: (20); Checked out: (1); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Teoria agrobiznesu : część 1 /  
autor Kapusta, Franciszek.

Publication year: 1998 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Migracja kapitału w globalnej gospodarce
red. naukowa Szablewski, Andrzej

Publication year: 2009 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja handlu zagranicznego w Polsce ewolucja polityki handlu zagranicznego a 
red. naukowa Gorynia, Marian

Publication year: 1998 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy rynek bez interwencjonizmu może uzdrowić świat z
author Guzek, Marian

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość Podręcznik akademicki 
red. Jaworski, Władysław Leopold.

Publication year: 2004 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interwencjonizm w wymianie zagranicznej w sektorze rolno-żywnościowym wczoraj i dziś /
author Sapa, Agnieszka.

Series: Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 13 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interwencjonizm w polityce rolnej krajów wysoko rozwiniętych w warunkach globalizacji i intetgracji /
author Czyżewski, Andrzej.

Series: Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 30 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość podręcznik akademicki 
red. Jaworski, Władysław Leopold.

Publication year: 2001 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym /
red. naukowa Giedz, Maria

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reformowanie gospodarki rosyjskiej pod patronatem
author Iskra, Wiesław

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej
red. naukowa Stacharska-Targosz, Jolanta

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bilans dwudziestolecia 1989-2009 wobec 1918-1939 : próba porównania stopnia ingerencji gospodarczej państwa w obu okresach / 
author Wiśniewski, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 24/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym
red. naukowa Giedz, Maria

Publication year: 2009 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej /
red. naukowa Stacharska-Targosz, Jolanta

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość zagadnienia podstawowe 
author Jaworski, Władysław Leopold.

Publication year: 2003 Call number: [IV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w gospodarce opartej na wiedzy /
red. naukowa Musiał, Wiesław.

Publication year: 2010 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wolny wybór /
author Friedman, Milton

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys historii gospodarczej Polski
author Skodlarski, Janusz

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia i polityka : Wykład elementarny 
author Von, Mises Ludwig

Publication year: 2006 Call number: [05.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Interwencjonizm czy liberalizacja w polityce regionalnej? /
author Pastuszka, Sławomir.

Series: Gospodarka Narodowa nr 6/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w perspektywie globalnej /
author Kulawik, Jacek.

Series: Gospodarka Narodowa nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 230 / 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interwencjonizm a liberalizm : między paradygmatem keysenowskim i neoklasycznym / 
author Bludnik, Izabela.

Series: Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 230 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia sektora bankowego w Polsce : liberalizm vs interwencjonizm / 
author Baszyński, Adam.

Series: Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 230 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doktryna i praktyka liberalizmu wobec bezrobocia w Polsce /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 230 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interwencjonizm rolny: pogoń za rentą a wybór publiczny lub korygowanie rynku /
author Czyżewski, Bazyli.

Series: Ekonomista nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja interwencji państwa w gospodarkę : na przykładzie Francji i Słowenii /  
author Somai, Miklos.

Series: Studia Ekonomiczne : Economic Studies nr 3 (XCI) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Upaństwowienie i wzrastająca interwencja państwa zagrożeniem dla instytucji rynkowych /
author Szanyi, Miklòs.

Series: Studia Ekonomiczne : Economic Studies nr 3 (XCI) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Krytyka keynesizmu w pracach W. Euckena i W. Röpkego /
author Kamińska, Katarzyna.

Series: Optimum nr 4(52) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka rozwoju Wschodnich Niemiec : cele, narzędzia, efekty /  
author Pastuszka, Sławomir.

Series: Optimum nr 6(84) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: