Wartościowanie stanowisk pracy przestrzeganie zasady równej płacy w praktyce 
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2008 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ocena pracy a cele i instrumenty polityki płac przedsiębiorstwa okresu zmian ustrojowych /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Przekształcenia społeczne w gospodarce polskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 11 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura płacowego klina podatkowego w wybranych krajach Unii Europejskiej /
author Rosiński, Rafał.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zdecentralizowany i negocjacyjny mechanizm regulacji płac (konflikt i porozumienia) /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Uwarunkowania i elementy zarządzania kadrami w Polsce w latach 1990-1995 Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 243 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ płacy minimalnej na rozmiary zatrudnienia i
author Golnau, Wiesław.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (41) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu procesu zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 652 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zdecentralizowany i negocjacyjny mechanizm regulacji płac /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2(2)/1996 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Consultant's Guide to Hidden Profits
author Holtz, Herman

Publication year: 1992 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzrost gospodarczy, rynek pracy, polityka państwa
red. Kwiatkowski, Eugeniusz

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ceny i ilości analiza makroekonomiczna 
author Okun, Artur M.

Publication year: 1991 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowa i zarządzanie systemami wynagrodzeń
author Jędrzejczak, Jacek

Publication year: 2000 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy
red. naukowy Juchnowicz, Marta

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola związków zawodowych w kształtowaniu płac i pozapłacowych warunków pracy w wysoko rozwiniętych krajach gospodarki rynkowej /
author Laudańska-Trynka, Janina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 4(7)/1997 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zależność nierówności płac od poziomu rozwoju
author Kumor, Paweł

Series: Gospodarka Narodowa nr 7-8/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia niedoskonałych rynków pracy
author Boeri, Tito

Publication year: 2011 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście
red. Krajewska, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel międzynarodowy a zróżnicowanie płac ze
author Bartosik, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje płac w przekroju społecznym i przestrzennym w Polsce w latach 1989-1998 /
author Strużyna, Arletta.

Series: Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 12 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w warunkach zmian Prace Naukowe AE Wrocław nr 703 
red. naukowy Przybyła, Mieczysław

Publication year: 1995 Call number: [65.01] Series: Zarządzanie i Marketing Tom 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian
author Karaszewska, Hanna

Publication year: 2003 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce
author Adamczyk, Andrzej

Series: Gospodarka Narodowa nr 9/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badanie konkurencyjności płac w służbie cywilnej komunikaty z badań 
author Katolo, Krzysztof

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (80-81)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie : podstawy teoretyczne / 
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Publication year: 2002 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady ustalania i wypłaty wynagrodzenia za pracę
author Klucz, Danuta

Publication year: 2005 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne zróżnicowanie płac Koncepcja paradygmatów T.S.Kuhna a nauka o przedsiębiorstwie Obraz bezrobocia długookresowego w województwie 
author Antoszak, Paweł

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sterowanie rozwojem gospodarki przez regulowanie tempa zmian średniej płacy w odniesieniu do zmian średniej wydajności pracy /
author Jasiński, Maciej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1 (1) rok 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Neokeynesizm : analiza krytyczna / 
author Bludnik, Izabela

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody statystyczne w badaniach ekonomicznych : Studia Ekonomiczne nr 21 : Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego "Studia Ekonomiczne" /  
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Series: Metody statystyczne w badaniach ekonomicznych Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 21 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wynagrodzeniami
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2009 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oczekiwania płacowe pracowników firm wielkopolskich : wyniki badań ankietowych /  
author Ziomek, Agnieszka.

Series: Rozwój przedsiębiorstw-strategia-integracja Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 107 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zatrzymaj najlepszych 26 strategii budowania zaangażowania pracowników 
author Kaye, Beverly

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (4); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce
red. Kot, Stanisław Maciej.

Publication year: 1999 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technika modelowania zakładowej siatki płac
author Czekaj, Janusz

Series: Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia oparte na blokach umiejętności dla
author Sekuła, Zofia

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: