Fluktuacje koniunkturalne i ich pieniężne uwarunkowania w ekonomii neokeynesowskiej /
author Kruszka, Michał.

Series: Współczesne wahania koniunkturalne w systemie rynkowym i gospodarce polskiej okresu transformacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.267 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Keynesistowska teoria popytu na pieniądz /
author Sitnik, Dorota.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 13/2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja keynesizmu i główne kierunki jego rozwoju /
author Rumanowski, Marek

Series: Rozważania wokół wybranych kategorii ekonomicznych Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 18 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Neokeynesowska analiza transformacyjnej rcesji i ożywienia w polskiej gospodarce /
author Cichowicz, Grzegorz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 4(11)/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy ekonomia keynesowska odeszła już do historii?
author Zagóra-Jonszta, Urszula.

Series: Problemy państwa socjalnego i teoretyczne Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Seven Schools of Macroeconomic Thought The Arne Ryde Memorial Lectures 
author Phelps, Edmund S.

Publication year: 2006 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej /  
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne teorie ekonomiczne
red. naukowy Ratajczak, Marek

Publication year: 2012 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedza i bogactwo narodów historia odkrycia ekonomicznego 
author Warsh, David

Publication year: 2012 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regulacje w świetle koncepcji ordoliberalnych
author Śliwa, Renata

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Recesja postkomunistyczna : analiza z zastosowaniem keynesistowskich instrumentów teoretycznych / 
author Balicki, Władysław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 1(1)/1996 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncpecja megakorporacji w nowej ekonomii
author Boehlke, Jerzy

Series: Problemy zarządzania nr 2(20)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Critical Essays in Monetary Theory
author Hicks, John

Publication year: 2001 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych
author Mishkin, Frederic S.

Publication year: 2002 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia dla nowoczesnej gospodarki
author Phelps, Edmund S.

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele wzrostu gospodarczego w ramach nurtu keysenowskiego : cz.1 /  
author Bartkowiak, Ryszard.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.15 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do polityki gospodarczej wybrane zagadnienia 
author Geise, Mirosław

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej-keynesizm Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
red. Zagóra-Jonszta, Urszula.

Publication year: 2008 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Economic Perspectives Further Essays on Money and Growth 
author Hicks, John

Publication year: 2007 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne nurty teorii makroekonomii
author Snowdon, Brian

Publication year: 1998 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teorie pieniądza i ich wykorzystanie od pieniądza kruszcowego do fiducjonarnego 
red. naukowy Knakiewicz, Zenobia

Publication year: 2011 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Neokeynesizm : analiza krytyczna / 
author Bludnik, Izabela

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji wybór prac z lat 1991-1995 
author Wilczyński, Wacław

Publication year: 1996 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej /
author Danowska-Prokop, Barbara.

Publication year: 2003 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany na współczesnym rynku pracy
red. naukowa Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2008 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument jako kategoria w naukach społecznych
author Bartosik-Purgat, Małgorzata

Series: Ekonomista nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza /
author Keynes, John Maynard

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Liberalizm i keynesizm wobec kryzysu /
author Dziewulski, Jan.

Series: Optimum nr2(42) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizm we współczesnej gospodarce
red. naukowy Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu
red. naukowa Mączyńska, Elżbieta

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od Keynesa do teorii chaosu ewolucja teorii wahań koniunkturalnych 
author Jakimowicz, Aleksander

Publication year: 2003 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii
author Wojtyna, Andrzej

Publication year: 2000 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii
author Wojtyna, Andrzej

Publication year: 2000 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna w gospodarce otwartej
author Kaźmierczak, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomiczne podstawy dla keynesowskich teorii fluktuacji : Monografie i Opracowania 559 /  
author Dudek, Maciej K.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia gospodarki otwartej - rys historyczny
author Misala, Józef

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy makroekonomii Problemy - Zadania - Rozwiązania 
red. naukowa Baszyński, Adam.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wieloraka równowaga w neokeynesowskich modelach
author Bludnik, Izabela

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy filozofii
author Mikołejko, Zbigniew

Publication year: 2002 Call number: [1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: