Ewolucja keynesizmu i główne kierunki jego rozwoju /
author Rumanowski, Marek

Series: Rozważania wokół wybranych kategorii ekonomicznych Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 18 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Neokeynesowska analiza transformacyjnej rcesji i ożywienia w polskiej gospodarce /
author Cichowicz, Grzegorz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 4(11)/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy ekonomia keynesowska odeszła już do historii?
author Zagóra-Jonszta, Urszula.

Series: Problemy państwa socjalnego i teoretyczne Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Seven Schools of Macroeconomic Thought The Arne Ryde Memorial Lectures 
author Phelps, Edmund S.

Publication year: 2006 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pieniądz pochodzenie i losy 
author Galbraith, John Kenneth

Publication year: 2011 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miniwykłady z historii myśli ekonomicznej od merkantylizmu do monetaryzmu 
author Drabińska, Danuta

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne teorie ekonomiczne
red. naukowy Ratajczak, Marek

Publication year: 2012 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doktryny ekonomiczne
author Czuma, Łukasz

Publication year: 1998 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wiedza i bogactwo narodów historia odkrycia ekonomicznego 
author Warsh, David

Publication year: 2012 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

12 ikon ekonomii od Smitha do Stiglitza Dwanaście ikon ekonomii 
author Lüchinger, René

Publication year: 2007 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do polityki gospodarczej wybrane zagadnienia 
author Geise, Mirosław

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej-keynesizm Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
red. Zagóra-Jonszta, Urszula.

Publication year: 2008 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Economic Perspectives Further Essays on Money and Growth 
author Hicks, John

Publication year: 2007 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne nurty teorii makroekonomii
author Snowdon, Brian

Publication year: 1998 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie : podstawy teoretyczne / 
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Publication year: 2002 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Neokeynesizm : analiza krytyczna / 
author Bludnik, Izabela

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej /
author Danowska-Prokop, Barbara.

Publication year: 2003 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miniwykłady z historii myśli ekonomicznej od merkantylizmu do monetaryzmu 
author Drabińska, Danuta

Publication year: 2007 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza /
author Keynes, John Maynard

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementarne zagadnienia ekonomii /
red. naukowy Milewski, Roman.

Publication year: 2004 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii
author Wojtyna, Andrzej

Publication year: 2000 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Free Lunch ekonomia dobrze przyrządzona 
author Smith, David

Publication year: 2007 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii
author Wojtyna, Andrzej

Publication year: 2000 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia gospodarki otwartej - rys historyczny
author Misala, Józef

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy filozofii /
autor Mikołejko, Zbigniew.

Publication year: 2002 Call number: [1] Series: Skrypty WSISiZ Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O niektórych implikacjach nieliniowości w
author Jakimowicz, Aleksander

Series: Ekonomista nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności
author Misala, Józef

Publication year: 2009 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza
author Keynes, John Maynard

Publication year: 2003 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria koniunktury Michała Kaleckiego w odniesieniu do Keynesa /
author Zagóra-Jonszta, Urszula.

Series: Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 26 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen
author Marszałek, Paweł

Publication year: 2009 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym /
red. naukowa Giedz, Maria

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Porównanie teorii monetarnych J. M. Keynesa i M.
author Gonda, Vladimir

Series: Prace z zakresu teorii ekonomii Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie podstawy teoretyczne 
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Publication year: 2002 Call number: [331.56/.57] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia
author Noga, Marian

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie keynesowskie
author Bludnik, Izabela

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia w perspektywie krytyka historyczna 
author Galbraith, John Kenneth

Publication year: 2011 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy Keynes się pomylił? skutki redukcji deficytu w Europie Środkowej 
author Rzońca, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: