O dokładności makroekonomicznych prognoz dotyczących wyników akcesji do Unii Europejskiej /
author Welfe, Władysław.

Series: Optimum nr 4(28) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Estymacja parametrów sterujących a funkcja motywacyjna informacji sprzężenia zwrotnego w sterowaniu ekonomicznym
author Dmitrowicz, Katarzyna

Series: Metody ilościowe w ekonomii Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia
author Prusak, Błażej

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie predyktorów z nielosowymi parametrami
author Zawadzki, Jan

Series: Metody ilościowe w ekonomii Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handbook of Economic Forecasting volume 1 
red. Elliott, Graham

Publication year: 2006 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prognozowanie ekonomiczne Teoria,przykłady,zadania 
author Zeliaś, Aleksander

Publication year: 2003 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Stability of Holt-Type Forecasting Models
author Beliczyński, Bartłomiej

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka i data mining w badaniach naukowych
 

Publication year: 2005 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa
red. Skoczylas, Wanda

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie ekonomiczne teoria, przykłady, zadania 
author Zeliaś, Aleksander

Publication year: 2003 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Matematyka i jej zastosowanie w naukach
author Piszczała, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy badań statystycznych i ekonometry
red. Zeliaś, Aleksander

Publication year: 2000 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozważania nad rolą modelowania w prognozowaniu
author Bogdanienko, Jerzy

Series: Problemy zarządzania nr 4(26)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie statystyki i matematyki w ekonomii Prace Naukowe AE Wrocław nr 1006 
red. naukowy Ostasiewicz, Walenty

Publication year: 2003 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Matematyka i jej zastosowanie w naukach
author Piszczała, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [VIII] [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa
red. Skoczylas, Wanda

Publication year: 2009 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logika procesu badawczego w ekonomii /
author Wojciechowska, Renata.

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: