Bankowość: zagadnienia podstawowe / 
author Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata

Publication year: 2010 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej 
author Rogowski, Waldemar

Publication year: 2005 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Handel międzynarodowy zarządzanie ryzykiem rozliczenia finansowe 
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Publication year: 2008 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość podręcznik dla studentów 
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 1999 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Korzyści i koszty wprowadzenia euro przez Polskę w
red. Kitowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [336.74] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Sterowanie ryzykiem walutowym przy wykorzystaniu opcji walutowych : aspekt praktyczny. 
author Czyż, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 29/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznes międzynarodowy : obszary decyzji strategicznych /  
 

Publication year: 2000 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opcje walutowe jako instrumnety osłony przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym /
author Szczepański, Robert.

Series: Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 266 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość : zagadnienia podstawowe /  
author Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata.

Publication year: 2010 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji
red. naukowy Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym Risk Management in Foreign Trade 
author Kaczmarek, Tadeusz Teofil

Publication year: 2012 Call number: [339.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania
red. naukowa Bylok, Felicjan

Publication year: 2007 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
author Jantoń-Drozdowska, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko walutowe w warunkach światowego kryzysu finansowego /
author Buszko, Michał.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 8(8) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hedging i nowoczesne usługi finansowe
red. naukowy Biegański, Marian

Publication year: 2001 Call number: [336.717] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ryzyko finansowe metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem 
author Holliwell, John

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Instrumenty zabezpieczające w transakcjach walutowych
author Meniów, Daniel

Publication year: 2003 Call number: [336.74] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (38) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Debiuty naukowe studentów Wyższej Szkoły Bankowej 8 rok akademicki 2002/2003 
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja w kierunku Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bank komercyjny w Polsce : podręcznik akademicki /  
author Galbarczyk, Tamara.

Publication year: 2011 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie
author Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2007 Call number: [336.717] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ryzyko walutowe w działalności banków w Polsce. Wybrane problemy 
author Rzeczycka, Anna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (38) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie :  Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 690 :  finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 51 :  Czas na pieniądz / 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Swapy finansowe
author Tymuła, Izabela

Publication year: 2000 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia wiedzy niedoskonałej kurs walutowy i ryzyko 
author Frydman, Roman

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (40) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko walutowe, instrumenty i strategie
author Bennett, Dominic

Publication year: 2000 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pozagiełdowe instrumenty pochodne zabezpieczające przed ryzykiem walutowym /
author Niedziółka, Paweł.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.9 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności zakupowej /
author Dąbrowski, Janusz.

Series: Zeszyty Naukowe 10 [Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni] Nr 10 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego, 29/2010 : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość : zagadnienia podstawowe /  
author Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata.

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (25); Checked out: (6); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym
author Wójcik-Mazur, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [336.77] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bankowa obsługa firmy Rachunki, rozliczenia pieniężn 
red. Szewczyk, Ryszard.

Publication year: 2002 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: