Efektywność pracy - próba uporządkowania pojęcia
author Skowron-Mielnik, Beata

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 1 (66)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena pracy a cele i instrumenty polityki płac przedsiębiorstwa okresu zmian ustrojowych /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Przekształcenia społeczne w gospodarce polskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 11 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak zwiększyć efektywność pracowników ocalałych po zwolnieniach
author Nyberg, Amthony J.

Series: Harvard Business Review Polska nr 7/8 (77/78) - lipiec/sierpień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodologia wartościowania pracy
author Piotrkowski, Kazimierz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (41) 2006 z.1/2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników
author Macko, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bezpieczeństwo pracowników a elastyczność rynku
author Klimek, Jan

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7 (714) lipiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia motywacji w organizacji /
author Nieckarz, Zdzisław.

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (2); Checked out: (3); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
author Pawlak, Zbigniew

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Efektywność zasobów pracy w gospodarce polskiej
author Szymczak, Anna

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (49) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Standardy w bibliotekach naukowych stan obecny i przyszłość 
red. Szmigielska, Teresa Urszula

Publication year: 2007 Call number: [Służbowe] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O zarządzaniu sobą / Harvard Business Review 
red. prowadzący Kubisiak, Paweł

Publication year: 2012 Call number: [159.9] Series: 10 idei Harvard Business Review Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Tworzenie wartości przez dział HR
author Urlich, Dave

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zagadnienie psychologiczne kontroli i oceny
author Kałużna, Hanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek w pracy od stresu do sukcesu w organizacji 
author Bartkowiak, Grażyna

Publication year: 2009 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Technicystyczne przejawy efektywności pracy
author Szałkowski, Adam

Series: Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników /
author Filipowicz, Grzegorz.

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nagroda i kara profesjonalna ocena pracownika 
author Korach, Romuald

Publication year: 2009 Call number: [331.108] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (2); Checked out: (6); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompetencyjne systemy ocen pracowników przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi 
author Sidor-Rządkowska, Małgorzata

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Powrót do rzeczywistości prześmiewcza książka o tym, jak przechytrzyć, 
author Kawasaki, Guy

Publication year: 2011 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System oceny pracowników - cele, procedura i
author Pyrek, Radosław

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 6 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System ocen pracowniczych jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa /
author Piocha, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe 10 [Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni] Nr 10 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy współczesnych korporacji
red. Pawłowska, Beata

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projektowanie usprawniające system oceniania
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna efektywne wykorzystanie możliwości swoich pracowników 
author Sikorski, Czesław

Publication year: 2006 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczne strategie wynagrodzeń tworzenie i zastosowanie 
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2012 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Prawdy o kierowaniu ludźmi...i tylko prawdy
author Robbins, Stephen P.

Publication year: 2003 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sztuka efektywności Skuteczna realizacja zadań 
author Allen, David

Publication year: 2006 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia i socjologia zarządzania
red. Wiernik, Bogusław

Publication year: 1998 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi /
author Whiddett, Steve.

Publication year: 2003 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
author Whiddett, Steve

Publication year: 2003 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie pracą Organizowanie, planowanie, 
red. Jasiński, Zdzisław

Publication year: 1999 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynnik ludzki : skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły /  
author DeMarco, Tom.

Publication year: 2002 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia motywacji w organizacji
author Nieckarz, Zdzisław.

Publication year: 2011 Call number: [331.108] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

System ocen okresowych jako czynnik rozwoju kadry w przedsiębiorstwie /
author Łukasiewicz, Maria

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 256 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Po drugie klient zadowoleni pracownicy gwarancją sukcesu firmy 
author Rosenbluth, Hal F.

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: