Gospodarka elektroniczna w międzynarodowych regulacjach prawnych /
author Czyżowicz, Wiesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu na podstawie technologii informacyjnej 
red. Sroka, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy e-commerce technologie internetowe w biznesie 
red. Olszak, Celina M.

Publication year: 2004 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Łańcuchy wartości dodanej w gospodarce elektronicznej na przykładzie usług internetowej /
author Bielewicz, Krzysztof.

Series: Optymalizacja decyzji, symulacja i prognozowanie procesów gospodarczych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 21 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dystrybucja w gospodarce cyfrowej między monopolem a konkurencją 
author Szpringer, Włodzimierz

Publication year: 2003 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce : praca zbiorowa /  
red. Kolbusz, Edward.

Publication year: 2005 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potęga informacji strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej 
author Shapiro, Carl

Publication year: 2007 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy /
red. naukowy Ziemba, Ewa

Publication year: 2008 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Portale korporacyjne w gospodarce elektronicznej
author Jung, Leszek

Series: Zeszyty Naukowe 2 (55) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji
red. naukowa Kiełtyka, Leszek

Publication year: 2006 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwo informacyjne /
 

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internet w społeczeństwie informacyjnym
red. Grzywak, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [004.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

E-biznes : nowa gospodarka /  
author Teluk, Tomasz.

Publication year: 2002 Call number: [339.13] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

GOW wyzwanie dla Polski VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Kotowicz-Jawor, Joanna

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

E-negocjacje modelowanie, analiza i wspomaganie Prace naukowe Akadenii Ekonomicznej im. Karola 
author Wachowicz, Tomasz.

Publication year: 2006 Call number: [65.013] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

E-logistyka
red. naukowa Wieczerzycki, Waldemar

Publication year: 2012 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowy zawierane przez internet
author Stosio, Andrzej

Publication year: 2002 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy /
author Ziemba, Ewa

Publication year: 2008 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka on-line zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki 
red. naukowa Rutkowski, Krzysztof

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elektroniczna gospodarka w Polsce raport 2002 
red. Szyszka, Grzegorz

Publication year: 2003 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie i modele gospodarki elektronicznej
red. naukowa Olszak, Celina M.

Publication year: 2007 Call number: [004.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne narzędzia gospodarki opartej na tom 2 
author Krupa, Kazimierz W.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Internet w społeczeństwie informacyjnym podstawowe problemy Internetu 
red. Grzywak, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [004.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Perspektywy współpracy banku z samorządem
red. Korenik, Dorota.

Publication year: 2005 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka on-line zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej 
red. naukowa Rutkowski, Krzysztof

Publication year: 2002 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Techniki internetowe Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 164 
author Cellary, Wojciech

Publication year: 2005 Call number: [004.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka on-line zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki 
red. naukowa Rutkowski, Krzysztof

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wikinomia o globalneej współpracy, która zmienia wszystko 
author Tapscott, Don

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

E-szok rewolucja elektroniczna w handlu 
author Kare-Silver, de Michael

Publication year: 2002 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

E-szok rewolucja elektroniczna w handlu 
author Kare-Silver, de Michael

Publication year: 2002 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Manifest www.cluetrain.com koniec ery tradycyjnego biznesu 
author Levine, Rick

Publication year: 2000 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy informatyki
author Grzywak, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [004] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elektroniczna gospodarka w Polsce raport 2008 
red. Kraska, Marcin.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie internetu w biznesie - gospodarka
author Czekan, Dariusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (35) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podpis cyfroawy a bezpieczeństwo gospodarki
author Proć, Stanisława

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 4 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: