Outsourcing w wywiadzie gospodarczym
author Wacławik, Łukasz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wywiad gospodarczy - rozwój czy kryzys?
author Wacławik, Łukasz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem ujęcie interdyscyplinarne 
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne / 
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju małych i średnich
red. naukowy Adamczyk, Jadwiga

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą
red. naukowy Galant, Violetta

Publication year: 2005 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem ujęcie interdyscyplinarne 
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie informacją i komunikacją zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań 
red. Martyniak, Zbigniew

Publication year: 2000 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą : podręcznik akademicki /  
 

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System informacji strategicznej Wywiad gospodarczy a 
red. Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2001 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych aspekt teoretyczno-praktyczny 
red. Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Misja firmy a etyka biznesu
author Walkowiak, Jerzy.

Publication year: 1998 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
author Kwieciński, Mirosław

Publication year: 1999 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Egzekucja i dochodzenie roszczeń na arenie na przykładzie wybranych krajów praktyczny poradnik 
author Świeca, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyka Ekonomiczna : wybrane zagadnienia / 
 

Publication year: 1994 Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Firma w warunkach ryzyka gospodarczego
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze / 
red. Mazurek-łopacińska, Krystyna.

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 236 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Firma w warunkach ryzyka gospodarczego.
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2001 Call number: [10.B] Available: (20); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja ekologiczna oraz determinanty rozwoju regionalnego i bezpieczeństwa biznesu w jednoczącej się Europie : Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Słupsk 22-24 X 2004 
author Janowicz, Eugeniusz

Publication year: 2004 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą
author Jemielniak, Dariusz

Publication year: 2008 Call number: [10.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych : teoria i praktyka 
author Ciecierski, Marek

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Windykacja : aspekty cywilnoprawne i karnoprawne 
author Świeca, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wywiad gospodarczy : w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
author Kwieciński, Mirosław

Publication year: 1999 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej : zarządzanie bezpieczeństwem 
author Liedel, Krzysztof

Publication year: 2011 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Firma w warunkach ryzyka gospodarczego
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2002 Call number: [10.B] Available: (29); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wywiad gospodarczy : pozyskiwanie i ochrona informacji 
author Martinet, Bruno

Publication year: 1999 Call number: [10.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2004 Call number: [10.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa 
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa
author Kowalczyk, Lucyna

Publication year: 1999 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : Studia Ekonomiczne : nr 11 
 

Publication year: 1999 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
author Adamczyk, Jadwiga

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wywiad gospodarczy : historia i współczesność 
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2005 Call number: [10.0] Available: (7); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze / 
red. Mazurek-Łopacińska, Krystyna.

Publication year: 2011 Call number: [11.0] Series: = Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics , nr 236 ; Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo współczesnej firmy : wywiad, szpiegostwo, ochrona tajemnic / 
author Ciecierski, Marek

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wywiad biznesowy jako narzędzie pozyskiwania informacji /
author Kłosiewicz-Górecka, Urszula.

Series: Handel wewnętrzny nr 1(360)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wywiad biznesowy : praktyczne wprowadzenie / 
author Bielska, Aleksandra

Publication year: 2017 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą : podręcznik akademicki / 
red. naukowa Jemielniak, Dariusz

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Sprzedaż, marketing, biznes : reguły i realia / 
author Berent, Zbigniew.

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ochrona informacji a wywiad gospodarczy : zagadnienia kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne / 
author Wójcik, Jerzy Wojciech.

Publication year: 2016 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: