Kodeks spółek handlowych : Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisy ją wprowadzajace. Prawo działalności gospodarczej. Objaśnienia. Skorowidz. Stan prawny z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 lipca 2011 r. / 
red. Jachman, Roman

Publication year: 2010 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transgraniczne prawo spółek model transgranicznego łączenia się spółek 
red. Koralewski, Michał

Publication year: 2010 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady tworzenia, funkcjonowania i łączenia spółek
author Uryga, Józef

Publication year: 2001 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kodeks spółek handlowych komentarz 
red. Koźma, Zbigniew

Publication year: 2010 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacje przedsiębiorstw aspekty podatkowe 
author Nawrot, Rafał Aleksander

Publication year: 2011 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja spółek handlowych : zagadnienia ekonomiczne i prawne : Studia Ekonomiczne nr 60 : Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego "Studia Ekonomiczne" w Katowicach /  
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] Restrukturyzacja spółek handlowych nr 60 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bilansowe ujęcie procesu łączenia się spółek /
author Remlein, Marzena.

Series: Prace z zakresu rachunkowości Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 28 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsekwencje podatkowe łączenia się spółek - podatki
author Dzedzej, Małgorzata

Series: Doradztwo Podatkowe nr 3 (163) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie :  Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 690 :  finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 51 :  Czas na pieniądz / 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość zaawansowana /
red. Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2006 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawno-ekonomiczne aspekty zarządzania finansami w spó
author Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 1999 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość Wykład : Podręcznik podręcznik część 2 wykład 
author Kuczyńska-Cesarz, Anna

Publication year: 2001 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych na tle połączeń krajowych 
author Koralewski, Michał

Publication year: 2009 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znowelizowana ustawa o rachunkowości ujednolicony tekst ustawy z wyróżnieniem zmian 
kom. do zmian Żak, Piotr Przemysław

Publication year: 2008 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Łączenie spółek kapitałowych w pytaniach i
author Szymański, Krzysztof G.

Publication year: 2003 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym
author Toborek-Mazur, Joanna

Publication year: 2005 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Łączenie się spółek handlowych : aspekty prawne i podatkowe 
author Szubielska, Dorota

Publication year: 2001 Call number: [03.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Połączenia spółek : prawo : rachunkowość : podatki 
author Maruszewska, Ewa Wanda.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Łączenie się spółek akcyjnych
author Borkowski, Marcin

Publication year: 2001 Call number: [03.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kodeks spółek handlowych : wraz z indeksem rzeczowym 
 

Publication year: 2009 Call number: [03.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spółka z o.o. : dokumentacja wewnętrzna z komentarzem : 206 wzorów uchwał, umów, pozwów, wniosków, ogłoszeń i innych pism 
author Nowakowski, Bogusław

Publication year: 2009 Call number: [03.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po zmianie ustawy o rachunkowości i kodeksu spółek handlowy
author Jakubczyk-Cały, Ewa

Publication year: 2001 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości : regulacje ustawowe, prawo wspólnotowe, umowy międzynarodowe, MSR/MSSF 
author Koralewski, Michał

Publication year: 2009 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa : Meritum 
 

Publication year: 2010 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdanie finansowe : według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości 
author Świderska, Gertruda Krystyna

Publication year: 2012 Call number: [14.B] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja spółek hadlowych
author Witosz, Antoni

Publication year: 2005 Call number: [03.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kodeks spółek handlowych : komentarze ZAKAMYCZA : tom I : komentarz do art. 1-300 k.s.h 
author Kidyba, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [03.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kodeks spółek handlowych : komentarze ZAKAMYCZA : tom II : komentarz do art. 301-633 k.s.h 
author Kidyba, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [03.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejska spółka akcyjna : założenie : funkcjonowanie : likwidacja 
author Niedzielska, Katarzyna

Publication year: 2005 Call number: [03.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: