Prawo podatkowe przedsiębiorców : Tom 1 /  
 

Publication year: 2008 Call number: [336.2] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oszustwo podatkowe w świetle Kodeksu karnego
author Buk, Krzysztof

Series: Doradztwo Podatkowe nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transakcje pomiędzy jednostkami powiązanymi według polskiego prawa bilansowego, podatkowego i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej /
author Remlein, Marzena.

Series: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 83 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatki 2010 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o 
red. Buczna, Małgorzata

Publication year: 2010 Call number: [VI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w nieruchomości najtrudniejsze problemy w prawie bilansowym i prawie podatkowym
author Bednarski, Dariusz

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart
         (1)

Prawo podatkowe
author Ofiarski, Zbigniew

Publication year: 2006 Call number: [336.2] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady podatkowe w polskim systemie prawa podatkowego /
author Patyk, Jacek.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 4(4) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne wyzwania i problemy systemu finansów
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Refleksje o tworzeniu i stosowaniu prawa podatkowego /
author Małecki, Jerzy.

Series: Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 90 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Waluty obce i różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym
author Kozłowska, Hanna

Publication year: 2011 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ordynacja podatkowa - zobowiązania - postępowani
 

Publication year: 2001 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Na drodze do fundacji europejskiej
author Szpura, Edyta

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo amerykańskie
author Tokarczyk, Roman

Publication year: 2011 Call number: [340] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo podatkowe i finanse publiczne /
author Partyka, Anna

Publication year: 2011 Call number: [VI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami sektora publicznego Decyzje, instrumenty, ryzyko Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 37/2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo podatkowe
author Olesińska, Agnieszka

Publication year: 2004 Call number: [336.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Materialne prawo podatkowe część szczegółowa, zarys wykładu 
red. Modzelewski, Witold

Publication year: 2005 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jednostka a państwo na przestrzeni wieków
red. Radwanowicz-Wanczewska, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota i charakter prawny tak zwanej milczącej
author Wiatrowski, Roman

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W świecie finansów i prawa finansowego : działalność dydaktyczna profesora Jana Głuchowskiego / 
red. Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo podatkowe Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach 
red. Etel, Leonard

Publication year: 2006 Call number: [336.2] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatki 2011 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o Stan prawny na 1 stycznia 2011 r. 
red. Jarecka, Małgorzata

Publication year: 2011 Call number: [VI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkodliwa konkurencja podatkowa
author Nawrot, Rafał Aleksander

Publication year: 2011 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrowersje dotyczące redystrybucyjnej funkcji podatków : wybrane zagadnienia /  
author Duda, Michalina.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 8(8) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny w Polsce Uwarunkowania napływu i 
author Szymaniak, Adam

Publication year: 2001 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej
author Brzeziński, Bogumił.

Publication year: 2005 Call number: [336.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym 2006 komentarz 
author Karmańska, Anna

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wprowadzenie do prawa podatkowego /
author Brzeziński, Bogumił.

Publication year: 2008 Call number: [336.2] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

N jak nieruchomości zasady opodatkowania przychodów z wynajmu 
author Dyszy, Wiesława

Publication year: 2007 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: