Cechy usług bankowych jako produktów rynkowych /
author Żyminkowski, Tomasz.

Series: Przesłanki i narzędzia podejmowania decyzji marketingowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 1 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Swoboda międzynarodowego świadczenia usług bankowych
author Kruszka, Michał

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kanały dystrybucji usług bankowych w sektorze jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego) /
author Świecka, Beata.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Forfaiting
author Stecki, Leopold

Publication year: 1997 Call number: [336.717] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowe rozliczenia pieniężne Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 216 
author Iwańczuk, Anna.

Publication year: 2008 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skutki dominującej roli kapitału zagranicznego w polskich bankach
author Janowicz, Andrzej

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja usług bankowych : poziom, struktura, zróżnicowanie /  
author Smyczek, Sławomir.

Series: Zachowania konsumentów a marketing Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 17 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wytwarzanie i sprzedaż usług finansowych
 

Call number: [336.71] Series: Zarządzanie bankiem komercyjnym Tom 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie marki na rynku usług bankowych /
author Dwojak, Łukasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 4 / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing bankowy doświadczenia i perspektywy 
red. naukowy Milic-Czerniak, Róża

Publication year: 2003 Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing bankowy
author Kolasa, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość inwestycyjna w procesie integracji Polski z Unią Europejską oraz 
author Kołecka, Beata

Publication year: 2003 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierunki doskonalenia jakości w bankach /
author Opolski, Krzysztof.

Series: Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 54 54 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel międzynarodowy 2001 : Materiały IX Ogólnopolski ej Konferencji Naukowej Materiały IX Ogólnopolski 
red. Budzowski, Klemens

Publication year: 2001 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pieniądz ruchomy i nieruchomy
author Żurawicka-Koczan, Marzena

Series: Marketing w praktyce nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model jakości usług bankowych : problem ważenia ocen /  
author Skikiewicz, Robert.

Series: Ilościowe i jakościowe metody badania rynku Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 71 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowa rachunku bankowego
author Pyzioł, Wojciech

Publication year: 1997 Call number: [336.717] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość dla praktyków : część I : Europejski Certyfikat Bankowca EFCB /  
 

Publication year: 2010 Call number: [336.71] Series: Europejski Certyfikat Bankowca EFCB cz.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w usługach przykłady zastosowań 
red. naukowa Iwankiewicz-Rak, Barbara.

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biała księga czas na decyzje ; usunąć bariery przedsiębiorczości 
red. Rachtan, Piotr

Publication year: 2003 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje i usługi bankowe w opinii właścicieli
author Sołoma, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [336.717] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia tom I Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza satysfakcji i lojalności klientów bankowych
author Stodulny, Przemysław

Publication year: 2006 Call number: [336.717] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy bankowości system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku marketing / 
author Grzywacz, Jacek.

Publication year: 2006 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie marketingowe banków
author Grzegorczyk, Wojciech

Publication year: 1996 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodologiczne problemy ustalania korzyści oferowanych klientowi /
author Stobiecka, Jadwiga.

Series: Ilościowe i jakościowe metody badania rynku Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 71 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej : szanse i wyzwania dla Polski /  
 

Publication year: 2004 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowa obsługa przedsiębiorstw
author Dahmen, Andreas

Publication year: 2009 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cross-selling usług bankowych - cele stosowania i
author Chwirot-Zakrzewska, Patrycja

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Private banking marketing, jakość, sprzedaż 
author Bednarska-Olejniczak, Dorota

Publication year: 2010 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ochrona klienta usług bankowych w Unii Europejskiej
author Szpringer, Włodzimierz

Publication year: 1999 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość dla praktyków : część I : Europejski Certyfikat Bankowca EFCB /  
 

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Series: Europejski Certyfikat Bankowca EFCB cz.1 Available: (7); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie konkurencji na rynku usług bankowych
author Jonas, Agata

Publication year: 2002 Call number: [336.717] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynności bankowe zastrzeżone dla banków
author Srokosz, Witold

Publication year: 2003 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regulacyjne bariery wejścia na rosyjski rynek usług bankowych : wybrane zagadnienia / 
author Bartosik, Lech.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(5) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Negocjacje bankowe /
author Zysnarska, Ewa.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 1(1) / 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations w bankach wirtualnych
author Macierzyński, Michał

Publication year: 2008 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klient w banku : czyli prawo bankowe z perspektywy odbiorcy usług bankowych /  
author Bodył-Szymala, Piotr.

Publication year: 2005 Call number: [IV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym : Monografie i Opracowania 558 /  
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej>>
Languages: