Kluczowe czynniki TQM wpływające na wyniki finansowe przedsiębiorstw branży spożywczej
author Kafel, Piotr

Series: Prace z zakresu zarządzania jakością Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prospołeczne zmiany w administracji skarbowej
author Olszewska, Barbara

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Operacyjne planowanie finansowe : ujęcie praktyczne / 
author Naruć, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje zarządzania podręcznik akademicki 
red. naukowa Czerska, Małgorzata

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

CAF drogą do TQM w instytucjach publicznych
author Soliński, Bartosz

Series: Zarządzanie jakością nr 3-4/2010 [21-22] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji
author Jabłoński, Marek.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka polska po 20 latach transformacji osiągnięcia, problemy i wyzwania 
red. naukowa Pangsy-Kania, Sylwia

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w
oprac. Sokołowska-Gogut, Anna

Publication year: 1998 Call number: [Służbowe] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością podstawy, systemy i narzędzia 
author Wawak, Sławomir

Publication year: 2011 Call number: [658.56] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie
author Werpachowski, Wojciech

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

TQM teoria i praktyka
author Karaszewski, Robert

Publication year: 2001 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość i efektywność
author Skrzypek, Elżbieta

Publication year: 2002 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu
red. Weiss, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Model Hoshin Kanri według D. Hutchinsa
author Ćwiklicki, Marek

Series: Zarządzanie jakością nr 1/2009 (15) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy zarządzania jakością produktów metody, analizy i oceny Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karpla 
author Lisiecka, Krystyna.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bankowość podręcznik dla studentów 
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Innowacyjność organizacyjna i technologiczna w przedsiębiorstwach województwa lubuskiego
author Adamczyk, Janusz

Series: Zarządzanie jakością nr 1/2009 (15) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efekty wdrożenia systemów jakości
author Kafel, Piotr

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie
author Pasternak, Kazimierz

Publication year: 2000 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konku
author Haffer, Rafał

Publication year: 2003 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy jakości, normalizacji i akredytacji w zarządzaniu organizacjami
author Łunarski, Jerzy

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
author Żemigała, Marcin.

Publication year: 2008 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne aspekty zarządzania organizacjami
red. Pomykalski, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki motywacyjne determinanta efektywnych
author Węgrzyn, Bogusław

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu w łańcuchach
author Rudnicka, Agata

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6 (713) czerwiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty wykorzystania projakościowych
author Grudowski, Piotr

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością w urzędach skarbowych
author Wójcik, Grażyna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy pomiaru efektywności ekonomicznej systemu
author Szczepańska, Katarzyna

Series: Współczesne zarządzanie nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne trendy zarządzania bezpieczeństwem w
author Pleszko, Joanna

Series: Współczesne zarządzanie nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością
red. Sikora, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi /
author Szczepańska, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketingowo-logistyczne zarządzanie
author Wojciechowski, Tadeusz

Publication year: 2006 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością : teoria i praktyka /  
author Wawak, Sławomir.

Publication year: 2002 Call number: [658.56] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Najwspanialszy projekt świata Zespół projektowy na The World's Greatest Project : One project team on the 
author Darnall, Russell W.

Publication year: 2002 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketingowo-logistyczne zarządzanie
author Wojciechowski, Tadeusz

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przywództwo - jeden z filarów zarządzania jakością
author Sikora, Tadeusz

Series: Współczesne zarządzanie nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania
author Brilman, Jean

Publication year: 2002 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy zarządzania jakością
author Hernas, Adam

Publication year: 2005 Call number: [658.56] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Doskonalenie zarządzania w polskich
author Węgrzyn, Bogusław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1 (708) styczeń 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: