Innowacyjne rozwiązania w zakresie oddziaływania zasobów finansowych gmina na rozwój samorządności
author Wankiewicz, Bogdan

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadłużenie gmin w Polsce w latach 1999-2005 : stan i przyczyny / 
author Wiśniewski, Marcin.

Series: Wybrane problemy rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 80 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ nowej konstrukcji wskaźnika zadłużenia na możliwości zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gmin wchodzących w skład powiatu poznańskiego) /
author Przybylska, Joanna.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o samorządzie gminnym komentarz 
author Szewc, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczne wydatki budżetowe gmin jako podstawa budowy kapiatłu społecznego /
author Kańduła, Sławomira.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lokalne bieguny wzrostu w Polsce na przełomie XX i XXI tom II 
author Dębski, Jerzy

Publication year: 2002 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomości
author Wiśniewski, Radosław

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dotacje celowe z budżetu państwa jako wsparcie
author Podstawka, Marian

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena zdolności kredytowej gmin województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w świetle metod wielowymiarowej analizy porównawczej /
author Wiśniewski, Marcin.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samodzielność finansowa samorządu gminnego po 1993 roku 
author Kańduła, Sławomira

Publication year: 2003 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podmiotowość publicznoprawna gminy stan prawny na dzień 30 czerwca 2007 r. 
author Kruszewska-Gagoś, Małgorzata

Publication year: 2007 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse Komunalne : miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych / 
 

Publication year: 2009 Call number: [Dostęp w Czytelni] [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego nr 21
red. naukowy Rybarski, Adam

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gmina na rynkach pożyczkowych
author Kosek-Wojnar, Maria.

Publication year: 1996 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego
author Ofiarski, Zbigniew

Publication year: 2002 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa jednostki samorządu zagadnienia wybrane 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podatek VAT w sektorze publicznym
author Malinowska, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja i współpraca sektorów w gminie
red. Wiktorowska, Anna

Publication year: 2000 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kondycja ekonomiczna gmin w Polsce po 2003 roku
author Surówka, Krzysztof.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Profile gmin w Polsce zarządzanie rozwojem i zmianami 
author Pasieczny, Jacek

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji gminnych za pomocą obligacji
author Idzik, Małgorzata

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo finansów publicznych
red. naukowa Brzeziński, Bogumił.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie gospodarką i finansami gminy
red. Sochacka-Krysiak, Hanna

Publication year: 2006 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse. Bankowość. Rachunkowość 2 Prace Naukowe AE Wrocław nr 1059 
red. naukowy Misińska, Danuta

Publication year: 2005 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty zarządzania płynnością finansową
author Wakuła, Monika

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola wójta w zapewnieniu prawidłowości
author Kołaczkowski, Bartosz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys finansów publicznych i prawa finansowego /
 

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budżet gminy planowanie, realizacja, ocena 
author Juszczyk, Sławomir.

Publication year: 2007 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynkowy kontekst zarządzania gminą
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2008 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2008 Call number: [IV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w
author Kołaczkowski, Bartosz

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: