Narodowy system innowacji jako czynnik rozwoju
author Prystrom, Joanna.

Series: Ekonomista nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatność obywateli Unii Europejskiej na innowacje
author Baruk, Jerzy.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 5 (143) / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena efektywności działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
author Kijek, Tomasz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Key success factors in polish biotech ventures
author Mroczkowski, Tomasz

Series: Studia Ekonomiczne nr 1 (LXIV) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie popytowego podejścia w rozwoju innowacji
author Pełka, Wanda

Series: Marketing i Rynek nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Menedżer w działaniu skuteczne działanie i samodoskonalenie 
author Penc, Józef.

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Changes in the Innovation Activity of Transnational Corporations. Implications for Poland
author Zaorska, Anna

Series: Master of Business Administration nr 3 (98) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła finansowania rozwoju innowacji na przykładzie przedsiębiorstw województwa lubelskiego
author Sosińska-Wit, Małgorzata

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał w rozwoju innowacyjnym przedsiębiorstw w Polsce
author Janasz, Krzysztof.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2 (708) luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu : Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy
author Brdulak, Jakub J.

Publication year: 2005 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość strategiczna
author Polowczyk, Jan

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania innowacyjności organizacji studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych 
author Pichlak, Magdalenia

Publication year: 2012 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowa era innowacji
author Prahalad, C. K.

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Occasional and President Innovators in Poland : an Empirical Study of Obstacles to Innovation and Their Complementarities / 
author Wziątek-Kubiak, Anna.

Series: Studia Ekonomiczne nr 4 (LXXI) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy innowacje przyciągają uwagę unijnej
author Baruk, Jerzy.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie /
red. naukowa Komorowski, Jan

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Przez innowację do wzrostu jak wprowadzić innowację przełomową 
author Anthony, Scott D.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jaka polityka spójności po roku 2013? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 95 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Development of eonomimc knowlage in the era of
author Siuta-Tokarska, Barbara

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (139) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 11 
author Gaczek, Wanda M.

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność
red. naukowa Wziątek-Kubiak, Anna

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych
author Sudolska, Agata.

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój gospodarki polskiej i rosyjskiej stan i perspektywy 
red. naukowy Kiełczewski, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalna konkurencja
author Nowak-Far, Artur

Publication year: 2000 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działalność innowacyjna w Polsce - stan i mozliwości
author Szopik, Iwona

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak stymulować dobre pomysły
author van, den Ende Jan

Series: Harvard Business Review Polska nr 5 (75) - maj 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : Monografie i Opracowania nr 564 /  
author Bojewska, Barbara.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w strategii przedsiębiorstwa
author Kalinowski, Bartosz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Filozofia kaizen jak mały krok może zmienić Twoje życie 
author Maurer, Robert

Publication year: 2010 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw formy, metody, koncepcje, trendy 
red. naukowy Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedza w procesach tworzenie
author Baruk, Jerzy.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (147) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Complementarity Between Process and Organizational
author Lewandowska, Małgorzata Stefania

Series: Gospodarka Narodowa nr 5-6/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek wyników w systemie informacyjno-decyzyjnym
author Buczkowska, Anna

Publication year: 2003 Call number: [V] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing produktów systemowych/sieciowych : podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań /  
red. Żabiński, Leszek.

Publication year: 2009 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie dla przyszłości Twórcze kierowanie firmą 
author Penc, Józef.

Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lokalne uwarunkowania przedsiębiorczości : Monografie i Opracowania 459 / 
 

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inżynieria zarządzania : Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych : cz 1 [Strategie organizacji i zarządzania produkcją] /  
author Durlik, Ireneusz.

Publication year: 2000 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie innowacjami w małych i średnich
author Siemieniec, Izabela

Series: Zeszyty Naukowe WSE-I w Warszawie Nr 16/2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: