Historia gospodarcza Polski
author Jezierski, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [338.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

200 lat gospodarki rynkowej
author Sadzikowski, Wiesław

Publication year: 1993 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dlaczego nie jesteśmy bogaci? dystans gospodarki polskiej do zachodnioeuropejskiej 
author Wójtowicz, Grzegorz

Publication year: 2009 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys historii gospodarczej Polski do 1945 roku
author Skodlarski, Janusz

Publication year: 1998 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Powszechna historia gospodarcza od XV do XX wieku Acta Universitatis Wratislaviensis No 2929 
author Maciejewski, Marek

Publication year: 2007 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku /
red. naukowy Beksiak, Janusz

Publication year: 2001 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Manien, Paniken, Crashs Die Geschichte der Finanzkri 
author Kondleberger, Charles P.

Publication year: 1996 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie
red. Piklikiewicz, Maciej

Publication year: 2001 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Powszechna historia gospodarcza 1918-1991
red. Morawski, Wojciech

Publication year: 1994 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wędrujący świat
author Kołodko, Grzegorz W.

Publication year: 2008 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Normalność i kryzys jedność czy różnorodność refleksje filozoficzno-prawne i część II projektu"Banki centralne wobec kryzysu 
red. naukowy Oniszczuk, Jerzy.

Publication year: 2010 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys historii gospodarczej Polski
author Skodlarski, Janusz

Publication year: 2000 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Powszechne dzieje gospodarcze od końca XV wieku do
author Maciejewski, Marek

Publication year: 2001 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The United States in the World Political Economy
author Reuter, Theodore

Publication year: 1994 Call number: [338.1] Series: The United States in the World Political Economy Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzrost i wahania cykliczne 1870 - 1913
author Lewis, W. Arthur

Publication year: 1986 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria historii gospodarczej
author Hicks, John Richard

Publication year: 2000 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trendy i ewolucja Dzieje gospodarcze ziem polskich 
author Wójtowicz, Grzegorz

Publication year: 2006 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja celów polityki gospodarczej rola zmian otoczenia 
author Horodecka, Anna

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ruch spółdzielczy w Polsce oraz znaczenie i zadania
author Adamski, Stanisław

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielka transformacja polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów 
author Polanyi, Karl

Publication year: 2010 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bogactwo i nędza narodów dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak biedni 
author Landes, David S.

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polska gospodarka w XX wieku Eseje historyczno-ekono 
author Beksiak, Janusz

Publication year: 2003 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka światowa geneza i rozwój 
author Skodlarski, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [338.1 ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The East European Opportunity The Complete Business 
author Zonis, Marvin

Publication year: 1992 Call number: [338.1] Series: The East European Opportunity Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadania i zakres działalności spółdzielni
author Stefczyk, Franciszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Powszechna historia gospodarcza od średniowiecza do II
author Rutkowski, Marek

Publication year: 1997 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Z dziejów gospodarki i myśli ekonomicznej Drugiej
red. Orłowski, Ryszard

Publication year: 2001 Call number: [338.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku /
author Eckert, Marian.

Publication year: 2003 Call number: [338.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza Polski 1985 - 2000
author Bożyk, Paweł

Publication year: 1995 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys historii gospodarczej Polski na tle dziejów
author Rusiński, Władysław

Publication year: 1982 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

200 lat gospodarki rynkowej
author Sadzikowski, Wiesław

Publication year: 1993 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitalizm i nowoczesność Islam, Chiny, Indie a narodziny Zachodu 
author Goody, Jack

Publication year: 2006 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Theory of Economic History
author Hicks, John

Publication year: 2001 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bogactwo i nędza narodów dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak biedni 
author Landes, David S.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza wstęp do teorii 
author Kaja, Jan

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia gospodarcza XIX i XX w. /
author Kaliński, Janusz.

Publication year: 2008 Call number: [338.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: