Stosunki gospodarcze Polski z Rosją i Niemcami
author Misala, Józef

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Die deutch-polonischen Wirtschafts - und Finanzbeziehu ngen : Bilanz und Perspektive Niemiecko-polskie stosunki gospodarcze i finansowe : B 
author Westerhoff, Horst-Dieter

Publication year: 1997 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kraje rozwijające się w koncepcjach ekonomicznych SPD : Doktryna i praktyka Prace Habilitacyjne AE Poznań Nr 2 
author Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2001 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel międzynarodowy 2001 : Materiały IX Ogólnopolski ej Konferencji Naukowej Materiały IX Ogólnopolski 
red. Budzowski, Klemens

Publication year: 2001 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ współpracy technologicznej krajów rozwiniętych
author Puślecki, Łukasz

Publication year: 2010 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
author Budnikowski, Adam.

Publication year: 2006 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perłowa Rzeka przebudzenie Wschodu 
author Shengyou, Zhang

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oxford Handbook of International Business
red. Rugman, Alan M.

Publication year: 2011 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie
red. Piklikiewicz, Maciej

Publication year: 2001 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku
author Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2003 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków
author Kłosiński, Kazimierz Albin

Publication year: 2006 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku /
author Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : handel, czynniki produkcji, globalizacja : Materiały Dydaktyczne AE Poznań Nr 209 /  
author Mińska-Struzik, Ewa.

Publication year: 2007 Call number: [339.9] Series: Materiały Dydaktyczne [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 209 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki gospodarcze pomiędzy Republiką Korei a
author Kightley, Marta

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków
red. naukowy Bożyk, Paweł

Publication year: 2004 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze zarys teorii i polityki handlowej 
author Guzek, Marian

Publication year: 2006 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne
red. Rymarczyk, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia handlu międzynarodowego
author Sołdaczuk, Józef

Publication year: 2001 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze wybrane zagadnienia 
author Biernat, Janusz

Publication year: 2003 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu
red. naukowa Kuźniar, Roman.

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów
author Mazurek, Szymon

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze zarys teorii i polityki handlowej 
author Guzek, Marian

Publication year: 2001 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek, granice państw, gospodarka
red. Guz, Tadeusz

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pozycja wybranych krajów we współczesnej gospodarce diagnoza i perspektywy 
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze zarys teorii i polityki handlowej 
author Guzek, Marian

Publication year: 2004 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej handel, finanse i procesy integracyjne - wybrane 
red. naukowa Dudek, Mieczysław

Publication year: 2004 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
author Budnikowski, Adam

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Asia - Europe : Partnership or Rivalary? /  
ed. Skulska, Bogusława.

Publication year: 2010 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności : praca zbiorowa. 
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [339.9] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej
author Dobroczyński, Michał

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata
red. Rymarczyk, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / 
author Guzek, Marian

Publication year: 2001 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki gospodarcze Polska - Rosja w warunkach
red. Bożyk, Paweł

Publication year: 2004 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja teorii i praktyki współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych /
author Mińska, Ewa.

Series: Teoretyczne i empiryczne aspekty współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 8 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia handlu międzynarodowego /
author Sołdaczuk, Józef

Publication year: 2001 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: