Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług
author Wereda, Wioletta

Publication year: 2009 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie usługami : projektowanie i wdrażanie /  
autor Hollins, Bill

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przewodnik po zadaniach z makroekonomii
author Baszyński, Adam.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Sektor usług w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej
author Kuczewska, Lidia

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność na rynku towarów i usług środowiskowych
author Wysokińska, Zofia

Series: Problemy zarządzania nr 1(27)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityki gospodarcze Unii Europejskiej
red. naukowa Kawecka-Wyrzykowska, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian
red. Bilińska-Reformat, Katarzyna.

Publication year: 2009 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor profesjonalnych usług doradczych a rozwój
author Zawadzki, Bogusław

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie ceny na rynku usług finansowych - fundusze
author Rudzewicz, Adam

Series: Marketing i Rynek nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing usług
author Czubała, Anna

Publication year: 2012 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie
red. Piklikiewicz, Maciej

Publication year: 2001 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki spółdzielcze na rynku usług finansowych w Polsce /
author Bretyn, Agnieszka.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations w bankach wirtualnych
author Macierzyński, Michał

Publication year: 2008 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie lojalności w działaniach marketingowych na wybranych rynkach /
red. Śliwińska, Krystyna.

Publication year: 2008 Call number: [339.13] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na
red. naukowa Rudawska, Iga

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Offshoring usług biznesowych i IT jako przejaw wykorzystania nowoczesnych technologii w rozwoju usług /
author Ciesielska, Dorota.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu / 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola usług w rozowju gospodarczym Polski
author Wodnicka, Monika

Series: Determinanty rozwoju gospodarczego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cechy usługi jako determinanty wyboru kanału dystrybucji na rynku usługowym /
author Strojny, Szymon.

Series: Obszary i możliwości wykorzystania marketingu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 34 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

E-usługi a społeczeństwo informacyjne
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [339.13] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy
red. naukowa Słaby, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy nr 23 rok 2009. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczna karta wyników firm usługowych /
autor Tyagi, Rajesh K.

Publication year: 2010 Call number: [338.46] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie / 
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju usług faktoringowych w Polsce
author Mikita, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 9 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne aspekty zarządzania organizacjami usługowymi /
 

Publication year: 2008 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowa wymiana usług /
autor Wróbel, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi w gospodarce rynkowej /
 

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalne zróżnicowanie rynku usług kultury w
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy, nr 23 : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Niedoskonały rynek świadczeń zdrowotnych
author Łoś, Agnieszka

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Macroeconomics Economics 9 
ed. Noga, Marian

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego 
red. Kieżel, Ewa.

Publication year: 2011 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie promocji na rynku usług edukacyjnych na przykładzie Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego /
author Lewandowska, Agnieszka.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania rodzimych firm z sektora usług TSL
author Tajer, Sławomir

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing a umiędzynarodowienie działalności usługowej /
author Olearnik, Janusz.

Series: Marketing przyszłości : Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena trafności prognoz metodą testu koniunktury dla
author Matusewicz, Radosław

Series: Rynek usług finansowych w Polsce w latach 1990 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój sektora usług finansowych w Polsce w latach
author Garczarczyk, Józef

Series: Rynek usług finansowych w Polsce w latach 1990 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek usług zdrowotnych po wprowadzeniu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym : szanse i zagrożenia /  
author Piechocka, Maria.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Raport branżowy usługi medyczne telekomunikacja usługi edukacyjne usługi leasingowe usługi profesjonalne usługi gastronomiczne usługi turystyczne usługi transportowe 
author Dobska, Monika

Series: Transformacja w usługach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 9 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: