Przedsiębiorczość korporacyjna - istota, uwarunkowania i podstawowe obszary
author Wiatrak, Andrzej Piotr

Series: Problemy zarządzania nr 2(20)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność kluczem do sukcesu : przykład Volvo Car Corporation /  
author Prystrom, Joanna.

Series: Optimum nr 2(38) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu - rys historyczny i kierunki rozwoju
author Łukasiewicz, Agnieszka

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (37) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo udziałowe w spółce z o.o.
author Zdanikowski, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja mechanizmy i wyzwania 
red. naukowa Liberska, Barbara

Publication year: 2002 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcja oceny konkurencyjności korporacji jako orkiestratorów globalnych sieci biznesowych /
author Rosińska-Bukowska, Magdalena.

Series: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 180 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja a stosunki międzynarodowe
red. Haliżak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania nad unikaniem opodatkowania przez korporacje /
author Kałdoński, Michał.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój gospodarczy Chin w dobie globalizacji wybrane aspekty 
author Kubicka, Jolanta

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Offshoring usług korporacyjnych jako przejaw zwrotu w globalnej działalności wytwórczej /
author Pilarczyk, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 8(8) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations a demokracja
author Święćkowska, Teresa

Publication year: 2008 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność uczestników korporacyjnych
author Moskwa, Leopold

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organization Theory and the Multinational
red. Ghoshal, Sumantra

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dynamika działalności gospodarczej w warunkach
red. Olszewski, Leon

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Corporations, Partnership, Estates and Trusts /
author Hoffman, William H.

Publication year: 1996 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania wielkich korporacji w warunkach strategicznej polityki handlu międzynarodowego (na przykładzie przedmiotów branży póóprzewodników elektronicznych) /
author Wybieralski, Piotr.

Series: Teoria i praktyka współczesnej polityki handlu międzynarodowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 63 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych : implikacje dla Polski / 
red. naukowy Najlepszy, Eugeniusz

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie wymiany wiedzy w procesie współpracy
author Bogdanienko, Jerzy

Series: Problemy zarządzania nr 2(20)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncpecja megakorporacji w nowej ekonomii
author Boehlke, Jerzy

Series: Problemy zarządzania nr 2(20)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
red. naukowa Rymarczyk, Jan

Publication year: 2010 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Globalizacja więcej niż podręcznik społeczeństwo, kultura, polityka z perspektywy nowej struktury ładu światowego 
author Misiak, Władysław

Publication year: 2009 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy wielokulturowości w korporacjach
author Przytuła, Sylwia.

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria agrobiznesu : część 1 /  
autor Kapusta, Franciszek.

Publication year: 1998 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : formy - metody - koncepcje - trendy / Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 8 
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategic Partnering
author Silver, David A.

Publication year: 1993 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Corporate Realities and Environmental Truths
author Bennett, Steven J.

Publication year: 1993 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami upowszechnianie i transfer wyników badań Zeszyty Naukowe nr 689 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 50 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego
author Urbanek, Piotr

Publication year: 2012 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ku globalizacji przemiany w korporacjach transnarodowych i w 
author Zorska, Anna

Publication year: 1998 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Korporacje międzynarodowe w Polsce wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji 
red. naukowa Zorska, Anna

Publication year: 2002 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania finansami 2
author Brigham, Eugene F.

Publication year: 2005 Call number: [Podręcznik] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

New Approaches to Strategy for a Sustainable
author Rudnicka, Ewa A.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje pozarządowe a korporacje
author Yaziji, Michael

Publication year: 2011 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość
author Glinka, Beata

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
red. naukowa Rymarczyk, Jan

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych
 

Publication year: 2001 Call number: [339.7] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Od niekontrolowanej globalizacji do
author Bobińska, Krystyna

Publication year: 2009 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost znaczenia dochodów z operacji finansowych w
author Ząbkowicz, Anna

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (136) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: