Korporacje transnarodowe a Europejskie Rady Zakładowe w Polsce
author Gardawski, Juliusz

Publication year: 2007 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Economic and Social Aspects of Modern Enterprises
red. Szczepański, Marek

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie ryzykiem ujęcie interdyscyplinarne 
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne / 
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia ekonomiczna współczesne zjawiska i procesy 
author Budner, Waldemar W.

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Światowy rynek kapitału wybrane zagadnienia uwarunkowania, doświadczenia, perspektywy 
red. naukowa Kozuń-Cieślak, Grażyna

Publication year: 2012 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Azjatyckie życie gospodarcze na początku XXI wieku
red. Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2012 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna gospodarka światowa
red. Kisiel-Łowczyc, Anna Barbara

Publication year: 2000 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Władza korporacji transnarodowych w stosunkach
author Piórko, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu tom II 
red. Wawak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie
author Pakulska, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego nr 113 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie wymiany wiedzy w procesie współpracy
author Bogdanienko, Jerzy

Series: Problemy zarządzania nr 2(20)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i dialog europejski Zachód-Wschód 
red. Stępień-Kuczyńska, Alicja

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznes międzynarodowy : obszary decyzji strategicznych /  
 

Publication year: 2000 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura gospodarki światowej
author Ciamaga, Lucjan

Publication year: 2003 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami
author Stor, Marzena

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój technologiczny korporacji transnarodowych z krajów wschodzących /
author Klimek, Artur.

Series: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 180 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy regionalizmu Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja nieznośne podobieństwo? świat i jego instytucje w procesie uniformizacji 
red. Krauz-Mozer, Barbara

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kryzysu finansowego i ekonomicznego na działalność korporacji transnarodowych w latach 2008-2010 /
author Dzikowska, Marlena.

Series: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 180 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy wielokulturowości w korporacjach
author Przytuła, Sylwia.

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych teoria i praktyka 
author Ciecierski, Marek

Publication year: 2009 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany we współczesnej gospodarce światowej /
 

Publication year: 2006 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zróżnicowanie kulturowe w korporacjach
author Janosek, Renata

Series: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie
author Romanowska, Maria

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rola korporacji transnarodowych w procesach kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej 
author Rosińska-Bukowska, Magdalena

Publication year: 2009 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korporacje międzynarodowe w Polsce wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji 
red. naukowa Zorska, Anna

Publication year: 2002 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketingowa strategia produktu ponadnarodowego koncer Prace Naukowe AE Katowice 
author Wiechoczek, Joanna.

Publication year: 2003 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ceny transferowe oraz spółki offshore jako narzędzia unikania opodatkowania w korporacjach transnarodowych / Teresa Kamińska-Blichowska. 
author Kamińska-Blichowska, Teresa.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 1 / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Eurobiznes
red. naukowa Nowakowski, Marcin K.

Publication year: 2008 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Economic Dimensions of Global and Regional
red. Niemiec, Wioletta

Publication year: 2009 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna gospodarka światowa
red. Kisiel-Łowczyc, Anna Barbara

Publication year: 2000 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Offshoring jako forma międzynarodowej ekspansji korporacji transnarodowych /
author Oczkowska, Renata.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korporacje transnarodowe a Europejskie Rady Zakładowe w Polsce /
author Gardawski, Juliusz

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy
red. Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od niekontrolowanej globalizacji do
author Bobińska, Krystyna

Publication year: 2009 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych
author Sowa, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Formy i zakres public relations w systemie
author Czauderna-Juder, Patrycja

Series: Prace z zakresu marketingu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: