Agrobiznes 2006 : konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa. Tom 2 /  Prace Naukowe AE Wrocław nr 1118 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [631] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1118 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy prawa w gospodarce
author Gajewski, Maciej

Publication year: 2008 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do prawa antymonopolowego
author Brzezińska-Rawa, Anna

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nowe tendencje w prawie konkurencji UE
red. Piontek, Eugeniusz

Publication year: 2008 Call number: [346] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Polityki Unii Europejskiej w kontekście polskiej
red. naukowa Albiński, Piotr

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo autorskie a prawo konkurencji : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej /  
 

Publication year: 2009 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia Europejska organizacja, funkcjonowanie, korzyści 
red. naukowa Duczkowska-Piasecka, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw 
red. naukowa Sobczak, Karol

Publication year: 2002 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu wymiar konstytucyjny i międzynarodowy 
author Bernatt, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe problemy badawcze w teorii prawa
red. Boć, Jan

Publication year: 2009 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska / Seria akademicka 
author Barcz, Jan

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucjonalne modele wdrażania reguł konkurencji wnioski dla Polski 
author Skoczny, Tadeusz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 1994 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Biznes a ochrona konkurencji
author Fornalczyk, Anna

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Współzależność między wspólnotowymi a polskimi
author Maziarz, Aleksander.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szwedzki model ochrony konkurencji /
author Maziarz, Aleksander.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XV zeszyt nr 2 (35) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Publicznoprawne reguły konkurencji Wprowadzenie do 
author Stefaniuk, Marek

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawo gospodarcze publiczne
red. Piątek, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek Unii Europejskiej Koncepcja i zasady 
author Wiktor, Jan W.

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji ogólnopolska konferencja naukowa Łańcut 12-14 
red. Parchomiuk, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy koniunktury, wzrostu gospodarczego oraz konkurencji w teorii i praktyce /
red. Musiał, Grażyna.

Publication year: 2012 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawna dopuszczalność i środki relatywizacji zakazu nadużycia pozycji dominującej w Polsce /
author Kosiński, Eryk.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja europejska /
author Barcz, Jan

Publication year: 2007 Call number: [III] Series: Seria Akademicka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rodzaje i zakres sektorowych wyłączeń zastosowania ogólnych reguł ochrony konkurencji : Seria: Prawo ; nr 163 
author Kosiński, Eryk

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia - zarządzanie - marketing : Tryptyk sądecki : Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin 
 

Publication year: 2007 Call number: [05.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo publiczne gospodarcze : testy : kazusy : tablice 
author Miastkowska-Daszkiewicz, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu 
author Grabowski, Jan

Publication year: 2008 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biznes a ochrona konkurencji
author Fornalczyk, Anna

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Business administration in Central Europe : Challenges, problems and opportunities 
author Nowak, Alojzy Z.

Publication year: 2006 Call number: [A/12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona klienta usług bankowych w Unii Europejskiej i w Polsce
author Szpringer, Włodzimierz

Publication year: 1999 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo gospodarcze publiczne
author Piątek, Stanisław

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawo handlowe 2011 : teksty ustaw i rozporządzeń : wraz z indeksem rzeczowym : [stan prawny: 1 marca 2011 r.] 
author Flisek, Aneta

Publication year: 2011 Call number: [03.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System ochrony prawnej konkurencji : zagadnienia wybrane 
author Giedrewicz-Niewińska, Aneta.

Publication year: 2012 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: