Światowy rynek kapitału wybrane zagadnienia uwarunkowania, doświadczenia, perspektywy 
red. naukowa Kozuń-Cieślak, Grażyna

Publication year: 2012 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodrcze Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego 
author Rynarzewski, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku /
author Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa teoria i mechanizmy funkcjonowania 
author Misala, Józef

Publication year: 2005 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2006 Call number: [339.9] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pozycja wybranych krajów we współczesnej gospodarce diagnoza i perspektywy 
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Handel zagraniczny organizacja i technika 
red. naukowa Rymarczyk, Jan

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze ćwiczenia 
author Goldberg, Linda S.

Publication year: 1997 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Handel zagraniczny organizacja i technika 
red. naukowa Rymarczyk, Jan

Publication year: 2012 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce
red. naukowy Kołodko, Grzegorz W.

Publication year: 2004 Call number: [330.35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia dla prawników i nie tylko
red. Bednarski, Marek.

Publication year: 2007 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe transakcje ekonomiczne
red. Bernaś, Bogumił

Publication year: 2002 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne gospodarcze wyzwania XXI wieku 
author Oleksiuk, Adam

Publication year: 2010 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe transakcje ekonomiczne
red. Bernaś, Bogumił

Publication year: 2002 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia dla prawników i nie tylko /
red. Bednarski, Marek.

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze teoria i polityka tom 1 
author Krugman, Paul R.

Publication year: 2001 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych
author Świerkocki, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia
author Kropiwnicki, Jerzy

Publication year: 2000 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia globalna Synteza 
author Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej /
 

Publication year: 2012 Call number: [339.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lokalnie - globalnie : kluczowe zagadnienia studiów nad rozwojem / 
author McCann, Gerard.

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia dla prawników i nie tylko /
red. Bednarski, Marek.

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych /
author Świerkocki, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce
author Kołodko, Grzegorz W.

Publication year: 2004 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : u progu XXI wieku 
author Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : u progu XXI wieku 
author Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia dla prawników i nie tylko
author Bednarski, Marek.

Publication year: 2007 Call number: [05.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia międzynarodowa : teoria i praktyka : 1 
author Krugman, Paul R.

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : Handel. Czynniki produkcji. Globalizacja : Materiały dydaktyczne : 209 
author Mińska-Struzik, Ewa.

Publication year: 2007 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane problemy 
author Dudziński, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka oparta na wiedzy : Aspekty międzynarodowe 
author Rosati, Dariusz

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia dla prawników i nie tylko
author Bednarski, Marek.

Publication year: 2008 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Doing Business 2007 : Jak reformować : Porównanie regulacji gospodarczych w 175 krajach 
 

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego
author Bylok, Felicjan

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowa wymiana usług
author Wróbel, Anna

Publication year: 2009 Call number: [05.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia społeczna : zarys popularny 
author Narski, Zygmunt

Publication year: 2009 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy makroekonomii
author Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2010 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: