Zintegrowany nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce
author Stocka, Anna

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy?
author Misiak, Tomasz

Series: Gospodarka Narodowa nr 7-8/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zróżnicowanie dochodów w ujęciu regionalnym w Polsce
author Götz, Marta.

Series: Ekonomista nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryteria konwergencji a polityka gospodarcza krajów
author Piszewski, Jacek.

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena realizacji kryteriów konwergencji przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej /
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 91 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konwergencja gospodarcza Polski i krajów bałtyckich /
author Filimoniuk, Jolanta Elwira.

Series: Optimum nr 2 (30) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Media i społeczeństwo nowe strategie komunikacyjne 
red. naukowa Sokołowski, Marek

Publication year: 2008 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konwergencja dochodów w Niemczech w latach 1991-2007
author Götz, Marta.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biblioteka w komunikacji publicznej
author Wojciechowski, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [Służbowe] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany struktury sektora usług w układzie
author Cyrek, Magdalena.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura gospodarki światowej
author Ciamaga, Lucjan

Publication year: 2003 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizacja widma radiowego - gospodarka widmem w
author Adamski, Dariusz

Series: Problemy zarządzania nr 1(19)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie absorpcji funduszy europejskich w procesie
author Kudrycka, Izabela

Series: Handel wewnętrzny nr 4-5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe media i komunikowanie wizualne
red. Francuz, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ członkowstwa Polski w Unii Europejskiej i
author Białek, Jacek

Series: Problemy zarządzania nr 1(27)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne problemy konwergencji makroekonomicznej w
author Poliński, Romuald

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (40) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje i luka technologiczna w gospodarce opartej na wiedzy : strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania / 
author Kubielas, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzrost gospodarczy w krajach Europy
author Rapacki, Ryszard

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne problemy konwergencji makroekonomicznej w
author Poliński, Romuald

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (41) 2006 z.1/2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost gospodarczy w krajach transformacji konwergencja czy dywergencja? 
red. naukowa Rapacki, Ryszard

Publication year: 2009 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konwergencja płac w Unii Europejskiej (1995-2005)
author Parteka, Aleksandra

Series: Ekonomista nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura gospodarki światowej / Lucjan Ciamaga.  
author Ciamaga, Lucjan

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konwergencja regionalna w Polsce w latach 1999-2007
author Markowska-Przybyła, Urszula

Series: Gospodarka Narodowa nr 11-12/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego a
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania wprowadzenia złotego do ERM II
author Bilski, Janusz

Series: Ekonomista nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konwergencja cen w unii monetarnej jako czynnik
author Konopczyński, Michał

Series: Ekonomista nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe technologie w procesach pełnej konwergencji wybranych mediów komunikacji /
author Małachowski, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 32/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia tom 2 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bancassurance związki bankowo-ubezpieczeniowe 
author Śliperski, Marek

Publication year: 2002 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyszłość Europy wyzwania globalne, wybory strategiczne 
red. Kukliński, Antoni

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 101 
red. naukowy Korenik, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wzrost
author Rapacki, Ryszard

Series: Ekonomista nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strefa euro a spełnienie kryteriów konwergencji /
author Piszewski, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XV zeszyt nr 1 (34) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola kapitału finansowego w procesach globalizacji
author Ancyparowicz, Grażyna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (52) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Warunki gotowości Polski do wejścia do strefy euro
author Osiatyński, Jerzy

Series: Ekonomista nr 5/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szybkość procesów zbieżności gospodarczej polskich
author Burdziak, Adrian

Series: Studia Ekonomiczne nr 1 (LXIV) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konwergencja realna i doświadczenia strefy euro a
author Mucha-Leszko, Bogumiła

Series: Problemy zarządzania nr 1(27)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Alianse marketingowe : partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności /  
author Sznajder, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rentowność sprzedaży przedsiębiorstw prywatnych w Polsce : ujęcie regionalne / 
author Farelnik, Eliza.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (58) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: