Opinie poznaniaków o obecności obcokrajowców na rynku pracy w świetle migracji kompensacyjnych do Polski
author Jabkowski, Piotr

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwagi do projektowania i realizacji rewitalizacji śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej Poznania /
author Palicki, Sławomir.

Series: Prace z zakresu gospodarki przestrzennej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 40 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja samorządowa a rozwój lokalny na przykładzie Planu rozwoju miasta Poznania na lata 2005-2010
author Kalisiak-Mędelska, Magdalena.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 4 
author Parysek, Jerzy J.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 11 
author Gaczek, Wanda M.

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Multimedialna mapa Poznania i okolic
 

Publication year: 2002 Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Założenia i proces budowy strategii rozwoju Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 18 
author Kaczmarek, Tomasz

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sport w aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 7 
author Motek, Paweł

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leśnictwo i gospodarka leśna na obszarze aglomeracji Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 1 
red. Jaszczak, Roman

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka wspierania rozwoju sektora kreatywnego w Sektor kreatywny w poznańskim obszarze 
author Stryjakiewicz, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy społeczno-gospodarcze w Polsce w końcu XX
red. Parysek, Jerzy J.

Publication year: 2000 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Atrakcyjność poznańskiego obszaru metropolitalnego Sektor kreatywny w poznańskim obszarze 
author Stryjakiewicz, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport w aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 8 
red. Grabowski, Wojciech

Publication year: 2010 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora Sektor kreatywny w poznańskim obszarze 
author Stryjakiewicz, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd a policja ksztaltowanie bezpieczeństwa lokalnego 
red. Szymaniak, Adam

Publication year: 2007 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing terytorialny w aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 6 
author Florek, Magdalena

Publication year: 2010 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metropolie problemy rozwoju 
red. naukowa Czarnecki, Witold

Publication year: 2009 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krajobraz i dziedzictwo kulturowe wsi w aglomeracji Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 3 
author Raszeja, Elżbieta

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 2 
red. Mizgajski, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla
red. Szołek, Krzysztof

Publication year: 2002 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 14 
author Bajerski, Artur

Publication year: 2011 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spójność terytorialno-administracyjna aglomeracji poznańskiej /
author Kaczmarek, Tomasz.

Publication year: 2011 Call number: [332] Series: Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 12 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Funkcjonowanie i integracja aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 15 
author Mikuła, Łukasz

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pionierskie przedsięwzięcia badawcze poznańskiej
author Kwilecki, Andrzej

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 5 
red. Churski, Paweł

Publication year: 2010 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu
red. Szołek, Krzysztof

Publication year: 2001 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Brol, Jan

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi zdrowotne i socjalne w aglomeracji Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 17 
author Kaczmarek, Urszula

Publication year: 2011 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie rozwoju wybranych obszarów rekomendacje dla aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 9 
red. Matusiak, Monika

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej : Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 16 / 
 

Publication year: 2011 Call number: [631] Series: Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej 16 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy demograficzne w aglomeracji poznańskiej w Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 14 
author Łodyga, Beata

Publication year: 2011 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Infrastruktura techniczna i usługi komunalne w Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 10 
red. Szczechowiak, Edward

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu
red. Szołek, Krzysztof

Publication year: 2001 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej : metropolia Poznań 2020.  
 

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej /
 

Publication year: 2012 Call number: [0/9(03)/332] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej : metropolia Poznań 2020.  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wielkopolska : przewodnik turystyczny /  
author Łuczak, Jacek.

Publication year: 2007 Call number: [91] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: