Opakowania w Poznaniu wczoraj, dziś, jutro 
author Bogajewski, Tomasz

Publication year: 2008 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka a środowisko Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Borys, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instalacja do mechaniczno-bilogicznego
author Keller, Mirosław

Series: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia gospodarki odpadami komunalnymi
red. Żygadło, Maria

Publication year: 2001 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność administracyjno-prawna w ochronie zagadnienia podstawowe ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o 
red. Lemański, Jan F.

Publication year: 2007 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System zagospodarowania odpadów komunalnych
author Kiełsznia, Michał

Series: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo i ochrona środowiska prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunków prawa 
author Szymańska, Urszula

Publication year: 2008 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podręcznik gospodarki odpadami teoria i praktyka
author Bilitewski, Bernd

Publication year: 2006 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka odpadami komunalnymi stałymi w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
author Bogajewski, Tomasz

Publication year: 2008 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spektrum problemów badawczych logistyki w pracach
red. Kisperska-Moroń, Danuta

Publication year: 2007 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Selektywna zbiórka odpadów na terenach wiejskich
author Laska, Ronald

Series: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie produkcją : Skrypt dla studentów dziennych, wieczorowych i zaocznych z przedmiotu Zarządzanie Produkcją /  
Autor Michna, Jerzy

Publication year: 2003 Call number: [338.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dotacje UE do gospodarki odpadami medyczymi w Polsce
author Sadowski, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarowanie odpadami w porcie Szczecin w świetle
author Wrycz, Agnieszka

Series: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zwarty system zagospodarowania odpadów
author Ambrożewicz, Paweł

Publication year: 1999 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska
author Rudnicki, Maciej

Publication year: 2005 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia dziełań w gospodarce odpadami komunalnymi
author Sieja, Lidia

Series: Problemy ekologii nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane elementy zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych /
author Targosz, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 5 / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena poziomu ekoefektywności gospodarki odpadami
author Lorek, Agnieszka.

Publication year: 2007 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian
red. naukowa Potocki, Arkadiusz

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagospodarowanie odpadów komunalnych na obszarach
author Pokryszka, Aneta

Series: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności producenta : (na przykładzie gospodarki odpadami) /  
author Kopytziok, Norbert.

Series: Optimum nr 1(29) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie środowiskiem /
red. naukowa Poskrobko, Bazyli.

Publication year: 2007 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Środowisko i gospodarka jego zasobami /
author Popek, Mirosława.

Publication year: 2005 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy turystyki alternatywnej /
author Niemiec, Witold.

Publication year: 2006 Series: 15 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych : wybrane zagadnienia infrastrukturalne / 
Red. Pawełczyk, Mirosław.

Publication year: 2013 Call number: [338.47] Series: Biblioteka Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy turystyki alternatywnej
author Niemiec, Witold

Publication year: 2006 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Słownik ochrony środowiska : gospodarka odpadami : angielsko-polski : polsko-angielski : Dictionary of Environmental Protection : Waste Management : English-Polish : Polish-English 
author Czekierda, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [00.] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opakowania w gospodarce magazynowej : z dokumentacją i wzorcową instrukcją gospodarowania opakowaniami 
author Dudziński, Zdzisław

Publication year: 2007 Call number: [21.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podręcznik gospodarki odpadami : teoria i praktyka 
author Bilitewski, Bernd

Publication year: 2006 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi : tom 1 : ustawodawstwo, składowanie odpadów, transport towarów niebezpiecznych, dokumentacja 
author Tabor, Adam

Publication year: 2005 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi : tom 2 : klasyfikacja, oznakowanie, standardy emisji, recykling, karty charakterystyk, zarządzanie 
author Tabor, Adam

Publication year: 2005 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Środowisko i rozwój : nr 16 (2/2007) 
 

Publication year: 2007 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów, a ochrona środowiska : Materiały VIII Konferencji Naukowej Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska 
 

Publication year: 2007 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Program działań ekologicznych zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Górnego Śląska : [Materiały z plenarnego posiedzenia Rady Ekologicznej przy prezydencie R.P. w dniach 22-23 czerwca 1993 r. w Katowicach] 
 

Publication year: 1993 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona środowiska : Stan prawny na dzień 20 lisopada 2007 r. 
author Boć, Jan

Publication year: 2008 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Pomocowe UE : Praktyczny poradnik Dotacje na ochronę środowiska : ...czyli o tym, jak pozyskać środki finansowe na inwestycje ekologiczne 
author Tołoczko, Aleksander

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: