Inflation, Unemployment and Monetary Policy
author Solow, Robert M.

Publication year: 1999 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza a rozwój kraju VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Płowiec, Urszula

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie w zarządzaniu firmą Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 103 
red. naukowy Dittmann, Paweł

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia cz. 2 Makroekonomia 
author Gulcz, Mieczysław

Publication year: 2002 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wywiad z Edmundem S. Phelpsem
author Vane, Howard R.

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przewodnik po zadaniach z makroekonomii
author Baszyński, Adam.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inflacja i deflacja : determinanty wzrostu gospodarczego /  
author Bartosik, Zygmunt.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 4 / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimu : Studia Ekonomiczne nr 3 (51) 2011 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 3 (51) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Naród, samorząd terytorialny, demokracja w III Rzeczypospolitej
author Wójcik, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w strefie euro? nowe perspektywy wzrostu 
red. naukowa Sopoćko, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [336.74] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Globalny kryzys finansowy - rozważania nad bezpieczeństwem rynku finansowego Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 33/2011 
red. naukowy Romiszewska, Ilona

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Globalny kryzys finansowy - rozważania nad Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska droga do rynku
author Rosati, Dariusz K.

Publication year: 1998 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne determinanty inflacji w Polsce w okresie
author Misztal, Piotr.

Series: Optimu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model inflacji rejestrowanej w Polsce,
author Kisielińska, Joanna

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii Makroekonomia 
author Urbaniak, Piotr

Publication year: 1996 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej /  
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dlaczego banki centralne nie powinny podwyższać celu
author Ciżkowicz, Piotr

Series: Ekonomista nr 5/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrozumieć gospodarkę : Makroekonomia / 
author Próchnicki, Lech.

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia Vademecum studenta. 
author Oleksiuk, Adam

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inflacja a funkcjonowanie gospodarki polskiej
author Topiński, Andrzej

Publication year: 1989 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomiar i prognozy inflacji Prace naukowe AE Wrocław nr 933 
author Łyko, Janusz

Publication year: 2002 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i Zarządzanie Debiuty Wybrane problemy gospodarowania w Polsce w okresie 
red. naukowy Sobocka-Szczapa, Halina

Publication year: 2001 Call number: [336] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom 3, Zeszyt 4 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrowersje wokół przyczyn inflacji i skuteczności
author Puchała, Radosław

Series: Gospodarka w fazie przemian Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki inflacjogenne w gospodarce w ujęciu różnych szkół ekonomii /
author Witajewska, Dorota.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 4(7)/1997 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Milton Friedman, Robert E. Lucas Jr. and Edmund S. Pioneering Papers of the Nobel Memorial Laureates in 
red. Vane, Howard R.

Publication year: 2009 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Macroeconomics Principles, Applications and Tools 
author O'Sullivan, Arthur

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ceny i ilości analiza makroekonomiczna 
author Okun, Artur M.

Publication year: 1991 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja
author Sztaudynger, Jan Jacek

Publication year: 2005 Call number: [330.35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrozumieć gospodarkę makroekonomia Workbook
author Próchnicki, Lech.

Publication year: 2006 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ani bezrobocie, ani opieka społeczna od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji 
author Gazon, Jules

Publication year: 2008 Call number: [331.56/.57] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna polityka pieniężna /
 

Publication year: 2008 Call number: [336.74] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inflacje ante portas /
author Szewczyk, Ryszard.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 5 / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna polityka pieniężna /
 

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (37); Checked out: (5); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia Podręcznik europejski 
author Burda, Michael

Publication year: 1995 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze : Studia Ekonomiczne nr 66 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze nr 66 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość pieniądza w czasie Kredyt, koszt, zysk 
author Czopek, Kazimierz

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: