Sprzedaż konsumencka w prawie Unii Europejskiej i Regulacja dyrektywy PE i Rady 1999/44/WE o sprzedaży 
author Makowska, Agata

Publication year: 2006 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatki bezpośrednie prawo polskie a prawo wspólnotowe implementacja dyrektyw orzecznictwo ETS 
red. Litwińczuk, Hanna

Publication year: 2009 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Internet Banking and the Law in Europe Regulation, Financial Integration and Electronic 
author Gkoutzinis, Apostolos Ath.

Publication year: 2006 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Eurobiznes
red. naukowa Nowakowski, Marcin K.

Publication year: 2008 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej
red. Leszczyński, Leszek

Publication year: 2005 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces harmonizacji polskiego prawa konsumenckiego z
author Żywicka, Agnieszka

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Okresy przejściowe w traktacie o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
red. Kawecka-Wyrzykowska, Elżbieta.

Publication year: 2003 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Harmonizacja prawa wspólnotowego w zakresie
author Matarewicz, Jacek

Series: Doradztwo Podatkowe nr 6 (154) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja gospodarki polskiej w latach ekonomia - prawo - zarządzanie Księga jubileuszowa na 25-lecie Wydziału Zarządzania 
 

Publication year: 1998 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski /
author Brzeziński, Bogumił.

Publication year: 1998 Call number: [VI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i
author Brzeziński, Bogumił.

Publication year: 1998 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jednolity rynek ubezpieczeniowy wspólnoty : podstawowe swobody /  
autor Lemkowska, Malwina

Publication year: 2005 Call number: [347.764] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich /
author Kunkiel-Kryńska, Aleksandra.

Publication year: 2013 Call number: [346] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europeizacja prawa krajowego : wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego 
author Mika, Cezary

Publication year: 2000 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski
author Brzeziński, Bogumił.

Publication year: 1998 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja Polski z Unią Europejską
author Domagała, Arkadiusz

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwo członkowskie : zagadnienia przejściowe oraz międzyczasowe 
author Kaleda, Saulius Lukas

Publication year: 2003 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 190 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europeizacja prawa finansowego : wybrane zagadnienia / 
Red. Błażuk, Katarzyna.

Publication year: 2014 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej /
 

Publication year: 2014 Series: Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 190 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Harmonizacja opodatkowania instytucji zbiorowego inwestowania : szanse i zagrożenia dla unijnych i polskich podmiotów od 2011 roku /  
author Płókarz, Rafał.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 10(10) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: